Det blir stadig færre elever i grunnskolen i Nordland. Tall fra GSI viser at det er 3 prosnet færre førsteklassinger som startet på skolen i 2016 enn i 2015. Men det er totalt sett en økning i antall elever på første til fjerde trinn.

Nedgangen i elevtallet i fylket har vært jevn de siste ti årene. Nedgangen i antall grunnskoler fortsetter også, og det forsvant 4 grunnskoler fra 2015 til 2016, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Nordland.

GSI tallene viser at det i Nordland er svært mange små skoler. Over halvparten av grunnskolene i fylket har færre enn 100 elever, og det er gjennomsnittlig 139 elever på hver skole. Skolestrukturen i Nordland er annerledes enn i landet forøvrig.

Det blir flere lærere. Både antall og årsverk øker. De fleste lærerene er kvinner. Tallene i GSI viser at det er stor forskjell på hvordan kommunene har satt inn ressurser i grunnskolen. Det store flertallet av kommunene har en økt lærertetthet på de minste trinnene. Men det kan se ut til at noen få kommuner ikke har brukt det øremerkede tilskuddet til det det var ment. Disse vil Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen følge opp.

Selv om det er en nedgang i antall elever som mottar spesialundervisning, øker ressursene som brukes. Det betyr at elevene med vedtak om spesialundervisning får mer enn i fjor.

Forrige artikkelStjal dekk og felger på Sortland
Neste artikkelFylkesmannen åpner høring om utfylling i sjøen på Stokmarknes