En sortlending er i Vesterålen tingrett dømt til 120 dagers fengsel for nedlasting og produksjon av barneporno, men slipper unna med å sitte inne i 60 dager.

Politimesteren i Nordland siktet sortlendingen i oktober og nå den 31. januar 2017 foreligger dommen.

Overgrep mot barn

Sortlendingen ble siket for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn – det vil si person under 18 år – eller fremstilling som seksualiserte barn. Han skal ha anskaffet, innført eller vært i besittelse av fremstillinger av blant annet seksuelle overgrep.

Bilder og videoer

Dette skal sortlendingen ha gjort like før jul i 2015. Han var i besittelse av 120 bilder og 35 videoer med en total spilletid på over fem timer. Bilder og video skal vise seksuelle overgrep mot barn og/eller en seksualisert fremstilling av barn, herunder seksuell omgang mellom barn og voksne. En av videoene hadde han produsert selv.

Tilsto i retten

Etter at den siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten, som gir strafferabatt, fant Vesterålen tingrett det bevist at sortlendingen hadde forhold seg slik siktelsen fra politimesteren beskriver, samt at han har handlet forsettlig.

Bildebeslag

Bildebeslagene som politiet har gjort viser barn fra førskolealder til større tenåringer. Retten slår fast at det ikke er tale om planmessig søk etter barnepornografi.

Dom med prøvetid

Retten kom fram til at 120 dagers fengsel var passende straff. 60 dager av tiden gjøres betinget med en prøvetid på to år. Dommen innebærer også at en datamaskin og to ulike harddisker inndras til fordel for staten.

Forrige artikkelBuss over Hadselfjorden er en begredelig historie
Neste artikkelHadselværing dømt til fengsel for et 30-talls kriminelle forhold