Planleggingen av forlengelsen av gangveien mot Melbu vest er i sluttfasen, og nå viser kommunen tegninger hvordan det hele kommer til å se ut. Resultatet er drøyt seks hundre meter tryggere vei gjennom Melbu. 

Per i dag er det nå sammenhengende cirka 3,5 kilometer gangvei fra Gulstad i øst, gjennom Melbu sentrum og nesten til krysset Coldevins gate, Haugveien og Villaveien i vest. Her på grensen mellom Melbu og Haug skal gangveien nå videreføres til krysset Haugveien og Solstien – altså veien som går ned til gravplassen på Haug.

I dette krysset skal det også anlegges bussholdeplass på nordsiden, mellom veien og den nye gangveien. Den nye veistrekningen som nå skal oppgraderes med gangvei på hele nordsiden, er totalt på drøyt 600 meter lengde. Det vil gi tryggere vei for skoleungdom og andre som ferdes langs denne til dels kronglete veistrekningen.

Illustrasjonen viser hvordan løsningen blir i krysset Coldevins gate, Haugveien og Vikaveien. Det grå feltet mellom veibanen og grønt ferdselsområde viser hvor gangveien kommer.

 

 

Forrige artikkelFileten: Lokalutvalget arrangerer fakkeltog og folkemøte
Neste artikkelHavfisk: Vi har ikke fabrikktrålere