Regjeringen slår sammen fylkesmannsembeter i sør, men opprettholder tre embeter i Nord-Norge; Nordland, Troms og Finnmark.

Kongen i statsråd har i dag besluttet sammenslåing av fire nye fylkesmannsembeter med virkning fra 1. januar 2019.  Vedtaket innebærer foreløpig ingen endringer for embetene i Nord-Norge.

– Vi er tilfreds med at regjeringen nå valgte å se bort fra en landsdelsmodell for fylkesmennene i nord, slik vi advarte mot i vårt høringsinnspill til departementet, sier fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg.

Nåværende struktur med fylkesmannsembeter i Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes derfor inntil videre.

Samtidig blir det varslet at det senere kan bli aktuelt med endringer av embetene i nord når regionstrukturen for det  folkevalgte nivået er avklart. Derfor skal det utføres ytterligere utredninger, med beslutning senest våren 2018. Etter dette tidspunktet vil det være klart om det det blir foreslått en eller to regioner i nord, og om det vil medføre endringer av fylkesmannsembetet.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at landsdelsmodellen for organisering av fylkesmennene fremstår for Nord-Norge som en umulig løsning. Ulempene med store avstander vil medføre en vesentlig svekket kontakt med et betydelig antall kommuner.

En landsdelsmodell kan ikke forenes med å være bindeledd mellom stat og kommune, sier Hill-Marta Solberg.

De fire nye embetene blir:

  • Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, – med tre kontorsteder
  • Vestfold og Telemark, – med ett kontorsted
  • Hedmark og Oppland, – med ett kontorsted
  • Hordaland og Sogn- og Fjordane, – med to kontorsteder
Forrige artikkelTuristfiskere godtok bot på 14.000
Neste artikkelMelbuværinger i politisk disputt