MENINGER   Av Svein Eggesvik (Sp), fylkesråd for samferdsel og leder av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

Straks er det skolestart og om lag 2800 førsteklassinger i fylket vårt skal for første gang ut på skolevegen. Alle som ferdes i trafikken bør ha dette i tankene i tiden som kommer.

Ofte kan vi se på lang avstand hvilke elever som går i første klasse, de fleste går med en lysende oransje skolesekk med mye refleks. Sekkene har de siste 11 årene blitt delt ut til alle førsteklassingene i Nordland av fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU).

Sekkene er et klart varsel til oss andre om at det er nye og uerfarne fotgjengere på vegen. En synlig skolesekk er dessverre ikke alltid nok for at barna er trygge. Barna forstår ikke alltid trafikkbildet, og de lar seg lett distrahere. Skolehverdagen begynner i det de går ut av døra hjemme, derfor må elevene før skolestart ha en motivasjon og følelse av at det er trygt å gå hjemmefra og til skolen. Det er foreldrene sitt ansvar å øve med barna på skolevegen, gå den sammen med dem. Det vil bidra til å utvikle hensynsfulle og aktsomme trafikanter.

«…trafikksikkerhet på foreldremøter vil bidra til at skolen, foreldrene og eventuelt andre samfunnsaktører samarbeider…»

Kommunene og skolene har et ansvar for å legge til rette for trygg skolevei gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid. Det er viktig å bruke elevenes lærelyst i begynnelsen av 1.trinn til å fokusere på skolevegen, og trafikksikkerhet i opplæringen. En helhetlig oppmerksomhet gjennom skoleløpet vil bidra til færre ulykker. Når barna blir større bør det spesielt være opplæring om hvilke utfordringer barna får på sykkel. Det er essensielt å motivere barna til å bli sett gjennom hele året, her kan det involveres andre enn skolen i arbeidet. Eksempelvis politiet, vegvesenet osv. Å ta opp trafikksikkerhet på foreldremøter vil bidra til at skolen, foreldrene og eventuelt andre samfunnsaktører samarbeider om trafikkopplæringen.

Fylkeskommunen har et uttalt ansvar for en trygg skoleveg. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg bidrar årlig med tilskudd for å bedre de fysiske forholdene rundt skolene. Fysiske tiltak må som regel følges av holdningsskapende arbeid, for å gjøre barnas skoleveg tryggest mulig. Det deles derfor ut midler til aktører i kommunene for å gjennomføre viktig holdningsskapende arbeid som temadag, sykkeltest og refleksjakt.

Vi har ingen å miste, det er grunnlaget for nullvisjon; visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Barn lærer det meste fra voksne rundt seg, og vi voksne er rollemodeller hele tiden. Derfor er det viktig å selv følge reglene og normene i trafikken, for så vise barna hvordan de skal opptre.

 

Forrige artikkelHavørn tok stor måke i klørne
Neste artikkelHandlekurven skiller med 839 kroner på Melbu