Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ser en positiv framtid for norsk gass, som også produseres i Nord-Norge.

Onsdag deltok statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i en diskusjon på ONS i Stavanger. Om fremtiden til gass som energikilde i Europa. Hun understreket betydningen av gass i energisystemet. Og av Norge som en langsiktig produsent til det europeiske markedet.

– Gass er viktig for europeisk forsyningssikkerhet, men har også en sentral rolle for å få ned utslippene. Både som erstatning for kull, men også som en fleksibel energikilde til å støtte variabel fornybar produksjon fra sol og vind. På denne måten kan norsk gass hjelpe Europa til å få ned utslippene, sier Tybring-Gjedde.

Det er nå over tyve år siden Norge ble en stor gasseksportør til Europa gjennom produksjonsstart på Troll-feltet i Nordsjøen. Statssekretæren understreket at Norge fortsatt vil være en stabil leverandør i mange tiår framover.

– Vi er verdens tredje største eksportør av gass. Så langt har bare vi bare produsert en tredjedel av våre beregnede gassressurser. 95 prosent av vår eksport går gjennom rør til Europa. Vi har med andre ord både ressursene og infrastrukturen til å være en langsiktig leverandør til det europeiske gassmarkedet, sier statssekretæren.

KILDEregjeringen.no
Forrige artikkelFem fartssyndere tatt av politiet på LOFAST
Neste artikkelHadsel kan få nye regler for unge asylsøkere