Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods mener at endringene som Fiskeridepartementet foreslår vil gi jevnere sesong når kappfisket blir fjernet.

Regjeringen ønsker gjennom sine endringer innen fiskerinæringen å jevne ut sesongen, der målet er en verdikjede som fungerer på en mer smidig måte.

– Dette gjelder spesielt torsk. I dag belønner regjeringen de som fisker mye gjennom å gi større kvoter til de som jobber raskt. Dette bidrar til sesongtopp på vinteren. Vi må ha jevnere råstofftilgang, og jeg mener at regjeringen burde vært tydelig på at alle ordninger som stimulerer til kappfiske skal bort. Hvert fartøy må ha sin kvote og det må kunne forventes at de som har kvoter fisker disse, sier Farstad til High North News.

Dersom kvotene kan tas man selv måtte ønske, vil det være opp til aktørene på sjø og land å legge opp til et markedsrettet fiske.

– Jeg mener at Aspaker kunne vært tydelig på dette. Det er bedre enn kompenserende tiltak for utjevning av fisket. Disse er langt mindre grad treffsikre og også til dels omstridte sier han til nettavisen.

Forrige artikkelSchjelderup: Skal ryddes og gjøres pent
Neste artikkelMelbu Hotell klar for asylmottak