Det totale pengebeløpet som må til for å renovere Rødskolen på Melbu, vil beløpe seg til mer enn 30 millioner kroner.

Det skriver rådmannen i Hadsel i sitt framlegg til kommunestyrets behandling av et innbyggerinitiativ om bevaring av Rødskolen.

– Lokale ildsjeler i Hadsel har gjennom brev gjort kommunen oppmerksom på fortidsminneforeningen og den gave som foreningen nylig har blitt tildelt av Sparebankstiftelsen DNB. Dette er så satt i sammenheng med at samme forening har satt Rødskolen på sin rødliste. Basert på denne informasjonen, der det hevdes at Hadsel kommune vil kunne ta del i disse midlene, har muligheten blitt undersøkt gjennom kontakt med foreningen. I realiteten blir disse midlene fordelt over fem år, og skal være et bidrag til foreningens arbeid på nasjonalt nivå. Det vil si at en lang rekke prosjekter vil kunne nyte godt av gaven, samtidig som dette medfører at midlene til hvert enkelt prosjekt vil måtte bli av mindre karakter.

Rødskolen er en betydelig investering, og representanter for den nasjonale foreningen gir tydelig uttrykk for at det vil være mindre beløp den kan bidra med i det perspektivet.

Videre er det heller ikke sannsynlig at det vil bli tilgjengeliggjort driftsmidler til fremtidige kostnader knytte til forvaltning, drift og vedlikehold. I det tilfelle kommunestyret skulle gi innbyggerforslaget medhold vil det etter rådmannens vurdering være positivt med bidrag på eksempel 1 million, selv om det vil måtte ansees som et bidrag av ikke avgjørende art. Med 6 års prisjustering vil renoveringskostnaden beregnet i 2010 måtte ansees å ha passert 30 millioner, skriver rådmannen i Hadsel i sinn framlegg til kommunestyret.

Forrige artikkelRådmannen: Rødskolen setter andre bygg i fare
Neste artikkelRødskolen vil spise av ungenes lekeområde