Kulturvernsjefen i Nordland fylkeskommune har offisielt slått fast at Rødskolen på Melbu ikke har nasjonal verdi i fredningssammenheng.

Det går fram av et brev fra Nordland fylkeskommune datert 28. februar 2011, i et svar til den lokale kunstneren Kirsten Pettersen Trasti på Melbu.

– Etter kulturminneloven er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes, og kulturminner som fredes må være av nasjonal verdi, sier kulturvernsjef Egil Murud i sitt svar til kunstneren.

– Som regional kulturminnemyndighet vurderer Nordland fylkeskommune ikke skolebygningen med dekorasjonene til å ha en slik verdi som kulturminne – sett i nasjonal sammenheng – at fredning vil være aktuelt, skriver kulturvernsjefen i Nordland fylke.

Han understreker imidlertid at det er beklagelig dersom kunstverkene i Rødskolen går tapt. En eventuell bevaring må imidlertid i dette tilfellet bygge på en lokal vilje til å ta vare på disse kulturverdiene.

Etter de senere tids medieoppslag skal Nordland fylkeskommune nå revurdere kulturminneverdien for Rødskolen.

Forrige artikkelNorlandia ber Hadsel kjøpe Melbu Hotell
Neste artikkelFylket skal revurdere Rødskolens kulturverdi