Politikerne i Hadsel har bedt det kommunale foretaket Hadsel Eiendom om å gå en ny runde for å finne nye lokaler i det private markedet. Målet er å huse egne ansatte og utstyr. Vi foreslår heller å rive veggene i Hadsel rådhus.

Hadsel rådhus kommer til å stå i lang tid framover. Nå er det på tide å se nærmere på hvordan rådhusets kapasitet faktisk brukes. Er det moderne nok? Er det fleksibelt nok? Kan åpent kontorlandskap være løsningen? I få fall må veggene i rådhuset rives.

Grunnarealet per etasje er på det meste nærmere 1500 kvadratmeter. De fleste stedene er det plasskrevende cellekontorer. De rommer vanligvis kun én kommunalt ansatt. Når denne er bortreist eller sykemeldt, står kontoret tomt.

Ikke langt under 10 prosent av de kommunalt ansatte til en hver tid er sykemeldt. Det betyr også at like mange cellekontorer til en hver tid står tomme. Det er ikke effektiv utnyttelse av det totale arealet i rådhuset?

Hadsel rådhus ble i sin tid bygget med inndelinger i svært lange og svært plasskrevende ganger. Disse har kun en funksjon; fører til cellekontorene rundt omkring i etasjene. Moderne bruk av arealene på rådhuset betyr at man må rive veggene mellom cellekontorene. Og lage nye, moderne kontorlandskaper. Da vil det bli plass til både Hadsel Eiendom KF og andre etater. Disse vil kunne «flytte hjem» til rådhuset.

Andre offentlige kontorer i Vesterålen har tatt denne utfordringen og flyttet til nye og mindre lokaler. Løsningen er åpne kontorlandskap. Samtidig har man funnet plass til det samme antall ansatte. Da må Hadsel kommune kunne gjøre det samme. Og det kan de gjøre i eget hus.

Utfordringen for Hadsel kommune totalt sett er at de ikke har nok plass eller god nok bygningskvalitet til egne ansatte slik situasjonen er i dag. Det er åpenbart at noe må gjøres. Vi mener det vil være helt feil å bygge et nybygg til åtte millioner kroner for ansatte og lager for Hadsel Eiendom KF.

Vi mener at Hadsel kommune må se på det totale arealet i rådhuset, og vurdere om det er mulig å få flere kommunalt ansatte inn her, framfor å bygge nytt eller leie dyre lokaler på Stokmarknes.

Politikerne i Hadsel må se på dette forslaget som en mulighet, der man investerer i modernisering i åpent landskap i rådhuset, og sammenligner det med å leie eksterne eller bygge nye lokaler.

Spesielt med tanke på kommunens utfordrende økonomi er det påfallende at kommunen ikke allerede har gjennomført arealeffektive tiltak i eget hus. Det er ikke lengre noen menneskeredd med eget kontor. Særlig effektivt er det heller ikke. Veggene hindrer dessuten god kommunikasjon mellom kommunens ansatte.

Med åpne landskap, som resten av landet bruker mange steder, vil Hadsel kommune ha langt mindre arealbehov totalt. Det betyr at andre kommunalt ansatte også kan flytte inn i rådhuset. Dermed vil behovet for bygging av nye lokaler for kommunalt ansatte reduseres.

Det må for en kommune, som for enhver bedrift, også være en stor fordel å ha flest mulig ansatte samlet på samme sted. Vi ser også for oss at det  kan bli plass til også andre kommunale enheter i rådhuset, bare viljen er til stede. Dessverre tror vi det skorter på nettopp det.

For virkelig å vise at kommunens toppolitikere og administrasjon kan stille seg bak slike moderne og effektive løsninger, ser vi for oss at både ordfører, varaordfører, rådmann og andre toppledere i kommunen finner sin plass i det åpne landskapet. Det er om å gå foran som et godt eksempel. Det spørs om viljen er til stede?

Ingen må komme å si at de må sitte skjermet åtte timer om dagen. Til det har man møterom, som gjerne må være små til små møter og store til større møter. Her er det bare å kjøre prosess og komme igang.

Dessverre vil vi si, er det en klar tendens til at endringer og innsparinger kun skal skje andre steder enn på kommunesenteret Stokmarknes. Vi er derfor sterkt i tvil om noen i sentrale posisjoner gjør noe som helst annet enn å lese denne artikkelen og at det får bli med det. Noe annet ville overraske, til det positive.

Forrige artikkelAmmoniakk-lekkasje på Melbu
Neste artikkelKannibalisme i vesterålspolitikken