Dersom du trenger ambulanse bør du helst bo i Sortland, Vestvågøy eller Hadsel kommune. Der kommer ambulansen raskest til unnsetning blant kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Statistikken fra Helsenorge over andel akutte hendelser i grisgrendte strøk viser hvor stor andel utrykninger med ambulanser som er framme innen 25 minutter.

Tiden det tar fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er avgjørende for om du vil overleve, dø eller tape leveår.

For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå.

Grafiske forskjeller

Kjennskap til hvor lang tid det tar før en ambulanse er framme kan brukes til å planlegge ressurs- og kapasitetsplanlegging, og for å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere responstiden. Geografiske forskjeller og bosettingsmønsteret er med på å forklare forskjeller i responstid rundt omkring.

25 minutter

I denne undersøkelsen måles tid fra et anrop til medisinsk nødtelefon 113 begynner å ringe, til første ambulanse er på stedet.

For landet som helhet var ambulansen i grisgrendte strøk fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 81 prosent av hendelsene på landsbasis de fir første månedene i 2016.

Sortland best, Flakstad dårligst

Fem kommuner i Lofoten og Vesterålen har raskere responstid enn gjennomsnittet for grisgrendte områder på landsbasis. Sortland har best andel utrykninger innenfor 25 minutter – 96 prosent – mens Vestvågøy følger hakk i hæl med 93 prosent. I sykehuskommunen Hadsel var ambulansen fremme innen 25 minutter i 92 prosent av tilfellene.

Andøy, Bø og Flakstad kommune kommer dårligst ut, mens Øksnes og Vågan ligger over gjennomsnittet:

Kommune Andel 25 minutter
Sortland 96
Vestvågøy 93
Hadsel 92
Øksnes 85
Vågan 83
79
Andøy 76
Flakstad 38

Kilde: Helsenorge

Helse Nord har gjort endringer i ambulansetjenesten etter at undersøkelsen ble gjort i 2016. Det vil senere vise seg om statistikken forverrer seg etter at det har blitt færre ambulanser i Vesterålen.

Forrige artikkelDisse LoVe-kommunene har lengst ventetid på sykehjemsplass
Neste artikkelFrp-politiker saboterte forlengelse av Skagen flyplass