Bø og Sortland kommune er dårligst i Lofoten og Vesterålen med lengst ventetid på sykehjemsplass. Hadsel kommune er den neste beste kommune på dette området i Nordland fylke.

Det viser statistikk fra Helsenorge, som har satt sammen tallene som viser ventetiden fra vedtak om sykehjemsplass er fattet, til sykehjemsplassen er mottatt.

Langtidsplass på sykehjem

I følge Helsenorge tildeles langtidsplass i sykehjem etter en faglig vurdering av personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for funksjonstap i eget hjem.

Bistandsbehov

Det er kommunen ansvar at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av botilbud på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Idikator

Indikatoren vi her viser til vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet, og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Bø dårligst ut

​På landsbasis har 90 prosent av tjenestemottakerne mottatt sykehjemsplass fra null til 15 dager etter vedtaksdato. I Lofoten og Vesterålen viser tallene at Bø kommune kommer dårligst ut, en kommune med svært få innbyggere og som etter egne vedtak ikke ønsker å slå seg samme med andre kommuner.

Sortland nest sist

På nest sisteplass i Lofoten og Vesterålen står Sortland med en tvilsom plassering når det gjelder sykehjemsplasser. På en noe bedre plassering finner vi Øksnes og Vestvågøy.

De beste

Blant de seks kommunene som har hundre prosent skår i denne sammenligningen, viser spesielt Hadsel, Andøy og Vågen kommuner gode resultater når det gjelder antall sykehjemsplasser de har klart å innfri 15 dager etter vedtak. Hadsel med 23 plasser, Andøy med 21 plasser og Vågan med 29 plasser:

Kommune Prosent Sykehjemsplasser
Hadsel 100 23
Flakstad 100 6
Andøy 100 21
Røst 100
Moskenes 100 8
Vågan 100 29
Værøy 100
Vestvågøy 87,8 36
Øksnes 78,9 15
Sortland 73,3 22
57,9 11

 

 

Forrige artikkelNødetatene rykker ut til ulykke på E10
Neste artikkelDisse LoVe-kommunene har raskest ambulanse