Virksomheten Pumpeteknikk Nord AS på Melbu er solgt til Momek-konsernet i Mo i Rana. Selskapet blir på Melbu og skal utvikles til å bli en leverandør innen olje- og gassnæringen.

Selskapet drives videre på Melbu med dagens ledelse og ansatte som et heleid datterselskap under Momek Group AS. Momek og PTN har planer om utvikling og vekst sammen og på Melbu. De mener selskapene sammen har potensial for ytterligere vekst.

De ser for seg å utnytte de to selskapenes styrker og produktområder for å utvide markedet, med fokus på Nord-Norge. Både PTN og Momek Group har en sterk posisjon både innenfor landbasert industri, offentlig virksomhet, kraftmarkedet og havbruk. Planen å utvikle det nye selskapet Momek PTN til å bli en leverandør inn mot olje og gassnæringen.

Jann Abelsen, som i dag er daglig leder i PTN og en av eierne, fortsetter som daglig leder. Styreformann i Momek PTN AS blir Gunnar Moe, Momek Group AS. Momek Group AS er et nordnorsk industrikonsern, med en årsomsetning på over 500 millioner kroner og har om lag 300 ansatte, med hovedsete i Mo i Rana. Selskapet har tre divisjoner, som sammen leverer tjenester, produkter og komplette prosjektløsninger mot landbasert og offshore-markedsområde. Momek Group AS eies av HitecVision og Dalmo Holding. Gjennom HitecVisions inntreden på eiersiden er selskapet tilført betydelig med vekstkapital, som skal brukes til å bygge en nordnorsk virksomhet som skal være en betydelig aktør inn mot først og fremst olje og gassaktiviteten som er i sterk vekst i Nord-Norge.

I følge pressemeldingen fra konsernet er Pumpeteknikk Nord AS (PTN) lokalisert på Melbu i Vesterålen, har 20 ansatte og ei omsetning om lag 40 millioner kroner. PTN er en solid og godt drevet bedrift, som har en sterk posisjon og høy kompetanse knyttet til salg, prosjektering, fabrikasjon og installasjon av pumper og pumpesystemer. PTN leverer pumpesystemer innenfor alle de landbaserte markedene hvor Momek satser og opererer: Prosess, gruve/bergverk, vannkraft og havbruk, samt offentlig virksomhet, hvor Momek i liten grad opererer i dag.

Et oppkjøp vil utvilsomt bidra til å forsterke Momeks posisjon innenfor alle disse markedene. PTN har potensial også mot olje og gass, noe som skal utvikles sammen med Momek, og er også aktiv og eier i nettverket Hålogaland Olje & Energi. En kombinasjon av Momeks markedsposisjon i Nord, og PTN sin kompetanse innenfor pumper og pumpesystemer vil være et godt utgangspunkt for videre vekst, heter det i pressemeldingen.

Forrige artikkel«Kyrre» var rett og slett for sterk for Melbu-moloen
Neste artikkelOljefilm observert på sjøen i Melbu fiskerihavn