Opprustingen i skolekvartalet på Melbu gir pen og bedre skolevei og økt sikkerhet for barnehagen, SFO og skolen.

Arbeidene med å lage ny gang- og sykkelsti i Skolegata er på det meste ferdig, og vi kan rapportere at arbeidene ser veldig bra ut. Det er et solid stykke arbeid som er gjennomført, samtidig som gateløpet har fått et langt strammere preg enn tidligere.

Les mer: Skolegata: Plass til gående, syklende og biler

Forrige artikkelNesset en flaskehals for bussreisende
Neste artikkelGjerdet på hovedgården ferdigstilles trolig i høst