Utvinning av olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne gi vekst på linje med Bodø og Tromsø. Og dessuten trekke yngre personer tilbake til regionene.

Det mener Lofoten og Vesterålen Petro, som viser til tall fra Hammerfest kommune. Det har det vært en rivende utvikling i næringen. Tall viser at byen som følge av petroleumsutvinningen i kommunen vokser i samme tempo som Bodø og Tromsø. Et annet utviklingstrekk at yngre personer flytter tilbake til byen igjen, heter det.

– Med en aktiv petroleumsbransje i LoVe-området, vil man kunne forvente økte muligheter også her, både i form av flere arbeidsplasser, økte offentlige inntekter og økt lønnsomhet for mange av bedriftene som holder til i eller er på vei til å etablere seg i regionen, heter det på hjemmesidene til Lo-Ve Petro.

Førti års petroleumsaktivitet andre steder i landet viser med all tydelighet at det er mulig med sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsindustrien. Petroleumsaktiviteten i Lofoten og Vesterålen er forutsatt å pågå i et sted mellom 19 – 80 år, avhengig av hvordan de ulike fasene i prosjektet utarter seg fra begynnelse til slutt, heter det videre.

 

KILDELofoten og Vesterålen Petro
Forrige artikkelStatoils letesjef og Freiberg til oljemøte på Sortland
Neste artikkelMelbu-ferga dreit på draget