Av Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Atter en gang blir det slått ettertrykkelig fast at det er et stort flertall, både i Nord-Norge og nasjonalt, som sier nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. På landsbasis sier nesten 50% at de er imot, 35,5 % sier ja. I alle partiene, bortsett fra i H og FrP, er det nei.

Det er altså et flertall av Arbeiderpartiets velgere som er negativ. Dette er ikke nytt, det har lenge vært stor motstand i Ap, og det bør være en tankevekker både for ledelsen sentralt med Jonas Gahr-Støre i spissen og oljeivrige ordførere i Vesterålen og Senja. Et økende flertall i befolkningen ser at fisk og rein natur gir flere arbeidsplasser og ei mer positiv, stabil og fremtidsretta næringsutvikling enn oljeaktivitet.

Kompromiss

I Arbeiderpartiet luktes det nå på et kompromiss med delvis åpning av området. Dette er totalt uakseptabelt og uforsvarlig fordi det i realiteten gir oljeselskapene den adgangen de trenger for å slippe til i et område de bør holdes langt unna.

Mat og rein natur

Atter en gang; framtida trenger mer mat og rein natur, og mindre olje. I Lofoten, Vesterålen og Senja må derfor hensynet til fiskeressursene være avgjørende for Arbeiderpartiets standpunkt. Det krever et flertall av velgere, et flertall i LO og et samla AUF.

Forrige artikkelKommunen skal bli bedre på innkjøp
Neste artikkelFylkesmannen avdekket feil hos Lofoten avfallsselskap