Fylkesmannen har gjennomført revisjon hos Lofoten avfallsselskap IKS (LAS) og har funnet avvik og anmerkninger.

Virksomheten kan i følge fylkesmannen ikke dokumentere at de foretar en systematisk overvåkning og gjennomgang for alle områder av internkontrollen. Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av alle aktiviteter og områder, mener fylkesmannen.

Følgende anmerkninger ble avdekket:

  1. Virksomheten kunne ikke vise til at de interne målene for ytre miljø ble fulgt opp aktivt og systematisk eller at det foreligger resultater på de kontrollerte områdene.
  2. Noen rutiner i HMS systemet mangler/er mangelfulle og følges delvis ikke opp.
  3. Selskapet har ikke en dokumentert plan for kompetanseheving for farlig avfall.
  4. Farlig avfall på Haugen avfallsmottak var ikke forsvarlig oppbevart.

Andre forhold:

  1. Avfallsstasjonene Leknes og Fjøsdalen mangler fullstendig inngjerding.
  2. Vilkår i tillatelsen vedrørende sigevannsrensing på Haugen avfallsdeponi er ikke iverksatt i henhold til tiltaksfrist.

Revisjonen ved LAS omfattet en gjennomgang av virksomhetens HMS-dokumentasjon, intervjuer med 6 ansatte og verifikasjon ved Haugen avfallsanlegg og deponi.

– Revisjon er en systematisk granskning av virksomheten for å fastslå om internkontrollaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt. Revisjoner inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen, heter det fra Fylkesmannen i Nordland.

Forrige artikkelFolkeaksjonen: – Oljenei både i nord og sør
Neste artikkelBedre rutiner etter tilsyn med Andøy kommune