Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes, vil etter at nybygg og renovering av gamle bygg stå igjen med 7000 kvadratmeter skole etter en byggeperiode. Prislappen er på 154 millioner kroner.

Nylig ble det skrevet kontrakt på bygging av 3600 kvadratmeter nytt skolebygg ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes. I prosjektet inngår også renovering av 3500 kvadratmeter eksisterende bygg.

Nybygget blir bygget i massivtre, som bidrar til lavere co2-avtrykk. Utvendig kledning er meget spesiell, laget av overflatebrent treverk. Kledningen er vedlikeholdsfri og man får ikke sopp og råte i slik kledning.

– Dette blir et svært framtidsrettet skolebygg. På mange måter har vi i enda sterkere grad vektlagt miljø, energiforbruk og tekniske løsninger, forteller fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap) til Nordland fylkes eget nettsted.

Et teknologisk tidsskille

Det er lagt inn ny teknologi, klima- og miljøeffektive deler i prosjektet. 80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes. 600 kvadratmeter takflate med solcellepanel skal kunne produsere inntil 50 000 kWh årlig. I deler av året mer enn man bruker av elektrisk kraft i bygget.

– Overskuddet vil leveres inn i det offentlige strømnettet. Det er unikt å ta i bruk denne typen energiteknologi i Nord-Norge, og representerer et tidsskille for hvordan Nordland fylkeskommune tenker klima og miljø i sine byggeprosjekter, forklarer Torgersen.

Skolebyggprosjektet skal i tillegg brukes som en arene for læring. Byggeprosjektet planlegges gjennomført i nært samarbeid med skolen. Eksempelvis vil elever fra media og kommunikasjon bruke byggeprosessen i sin undervisning. Helsefagelever skal delta i HMS-forebyggende arbeid som vernerunder og risikovurderinger. Innen byggfag vil konstruksjonslære, materiallære, bedriftslære og økonomi inngå i undervisningen. Elektrofagelever vil bruke nybyggets solcelleteknologi i sin opplæring.

– Vi har fått en entreprenør som tar særlig stort ansvar for lærlinger. Nilsen Haukland AS har som policy at de skal ha minst ti prosent lærlinger i drift. I tillegg har de stilt seg særdeles positiv til å la byggeprosjektet inngå bredt i undervisningen av elevene ved skolen. Det er et svært spennende prosjekt som skal stå ferdig til skolestart høsten 2019, avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Forrige artikkelRefleks redder liv
Neste artikkelTrafikkhell uten personskader i Ingelsfjorden