Hadsel kommunestyre skal i møtet sitt 1. september behandlet rutinene for varsling på nytt.

Hadsel Kommune står foran en ny runde med behandling av reviderte varslingsrutiner, etter at tidligere vedtak ble trukket tilbake grunnet lovlighetskontroll.

Kommunestyret i Hadsel vedtok opprinnelig nye varslingsrutiner i februar i år, men dette vedtaket ble trukket tilbake i mars etter lovlighetskontroll og ønske om bredere forankring i organisasjonen. Denne endringen har betydning for saker som allerede er varslet om etter de nye rutinene og må nå behandles på nytt.

Den nyeste innstillingen fra en arbeidsgruppe ledet av ordføreren foreslår vesentlige endringer i hvordan varsel skal håndteres. Hovedtrekkene i forslaget inkluderer:

  • Opprettelse av et nytt varslingsutvalg som består av ordfører, varaordfører, og leder av største parti i mindretall.
  • Etablering av et sekretariat som skal kvalitetssikre behandlingen av varsler rettet mot kommunedirektør og/eller folkevalgt. Dette sekretariatet foreslås å bli representert av kontrollutvalget.
  • Implementering av nye varslingskanaler for folkevalgte, samt tydelige saksbehandlingsregler.

Arbeidsgruppen peker på svakheter i de opprinnelig vedtatte varslingsrutinene og anser kontrollutvalgets sekretær som den best egnede for å sørge for korrekt saksutredning og forberedelse i varslingssaker. Det understrekes at kvaliteten på varslingssakene vil bli ivaretatt ved å sikre at de behandles av en profesjonell og uhildet aktør.

Forrige artikkelBudsjettkutt vil få for store konsekvenser
Neste artikkelHadsel ønsker nasjonal turistvei-status