Det mener Hadsel Eiendom, som vi få sitt budsjett behandlet i kommunestyret

Hadsel Eiendom KF står man overfor økonomiske utfordringer som snart skal diskuteres i Hadsel kommunestyre, den 1. september 2023.

Styret i Hadsel Eiendom KF har foreslått flere tiltak for å kompensere for merforbruket fra 2022 og de økte finanskostnadene i 2023. Noen av disse tiltakene inkluderer en økning i overføringen til foretaket med 700 000 kroner, fjerning av utbytte for 2023 på 1,5 millioner kroner, og innsparing ved å la en stilling innen boligdrift forbli vakant, noe som gir en innsparing på 200 000 kroner.

Tiltakene kommer som et direkte svar på Hadsel kommunestyres tidligere vedtak, der de ba Hadsel Eiendom om å revidere budsjettet på bakgrunn av det udekkede merforbruket fra 2022. Foretaket har et udekket merforbruk på 1,1 millioner kroner fra 2022, i tillegg til økte avdrag og rentekostnader i 2023, som totalt utgjør 2,4 millioner kroner som må dekkes.

Tiltakene inkluderer blant annet reduksjoner i betalinger, opphør av innleide tjenester og reduksjoner i vedlikehold. De foreslåtte tiltakene kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser. For eksempel kan Melbu SFO og Melbu barnehage bli uten renhold, og enkelte bygg kan stå uten vaktmestertjeneste ved fravær.

Administrasjonen påpeker at de foreslåtte inndekningstiltakene vil ha betydelige negative konsekvenser for brukerne av byggene, inkludert risiko for stenging av bygg som følge av manglende renhold eller tekniske problemer. Videre påpeker administrasjonen at mye av problemstillingen med økte finanskostnader er relatert til prosjektene Thodebo og Ekren, som kommunestyret tidligere har vedtatt skal bygges og drives av Hadsel Eiendom.

Overføringene fra kommunen har imidlertid ikke holdt tritt med økte driftskostnader. Styret i Hadsel Eiendom mener at fremtidige større utbyggingsprosjekter i regi av foretaket ikke bør gjennomføres uten endringer i forhold til inndekning av drifts- og finanskostnader, da dagens praksis er økonomisk usikker.

Konklusjonen fra Hadsel Eiendom er klar: hvis foretaket skal dekke inn avvikene gjennom egen drift, vil de kortsiktige løsningene ha så store negative konsekvenser for brukerne at de ikke anbefales.

Forrige artikkelKan bli mer skjenking om bord
Neste artikkelNy behandling av varslingsrutiner