En fremtidig miljø- og oljevernbase på Fiskebøl har fått en meget sterk støttespiller etter at NHO-organisasjonen Norsk Industri går inn for etablering der.

Norsk Industri forventer at en slik base utvikler seg til et solid kompetansemiljø innenfor miljø- og oljevern, og at forskning, teknologiutvikling og testing skjer i nært samarbeid med industrielle aktører. Dette vil øke muligheten for kommersialisering av produkter og tjenester, som igjen skaper en mer robust klynge innenfor sektoren og det vil bidra til viktig lokal verdiskaping, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Strategisk beliggenhet
Norsk Industri mener Fiskebølvika har en strategisk beliggenhet som er forholdsvis unik med tanke på hensikten og fremtidsmulighetene ved utvikling av et slikt senter. Det er kort vei fra skjermet farvann med gode havneforhold til åpent hav. Her kan utstyr bli utviklet og testet i et værhardt miljø og med krevende strømforhold. Samtidig vil senteret ligge geografisk midt i Lofoten og Vesterålen. Det er gunstig kommunikasjonsmessig med kort vei til flyplasser i tillegg til korte avstander til variert industri og kompetansemiljøer.

Teknologisk utvikling
En vesentlig faktor for Norsk Industris anbefaling om lokalisering, er at NorLense har vært etablert på Fiskebøl i over 40 år. De har utviklet teknologi, produkter og tjenester innen oljevern og miljøberedskap for et globalt marked. Utover dette har landets største aktør innenfor basevirksomhet, NorSea Group, inngått avtale om å delta på utvikling av Fiskebøl Næringspark gjennom sitt eierskap i Norbase AS.

Viktige ringvirkninger
Norsk Industri har registrert at det er bred støtte fra maritim og mekanisk industri i området for en lokalisering av miljø- og oljevernbase i Fiskebølvika. Det er allerede i dag en etablert og god leverandørkjede til oljevernutstyr i området. Plassering av et senter på Fiskebøl vil forsterke muligheten for videreutvikling og vekst innenfor denne sektoren som igjen vil gi viktige ringvirkninger også for andre næringer.

Norsk Industri sendte den 19. Juni et brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om sin anbefaling.

 

Forrige artikkelTrommedamene får 25.000 til røde kjoler
Neste artikkelMelbu-elever gir gladelig bort alle pengene sine