Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å lede et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke teknologi, produktutvikling og kompetanse innen oljeberedskapen.

– Utvalgets vurderinger vil blant annet være et viktig steg i arbeidet med å etablere en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Etableringen av denne basen er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kystverket gjennomfører ellers flere andre utredninger og analyser som også inngår i grunnlaget for arbeidet med å etablere basen.

Tidligere har Kystverket fått i oppdrag å gjennomføre en helhetlig analyse av forebyggende sjøsikkerhet langs norskekysten. Denne analysen skal være ferdig i løpet av 2014, og vil være en del av grunnlaget for en stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljevern.

Forrige artikkelMelbu skole er lagt ut på anbud
Neste artikkelMelbo slo FK Lofoten