I disse dager får alle boligeiere i Hadsel brev fra kommunen om fastsetting av ligningsverdi for utregning av eiendomsskatt. Det er et resultat av blant annet kommunens årlige overføringer til Hurtigrutens Hus på Stokmarknes.

Dersom du eier en bolig med en ligningsverdi på 2,5 millioner må ut punge ut med 11250 kroner til kummunekassa hvert eneste år framover, fra og med 2015. Dersom du eier en bolig til en ligningsverdi på 1,5 millioner må ut tilsvarende ut med 6750,- kroner per år. Eiendomsskatten er en tilleggsskatt som kommunens politikere har besluttet å kreve in i tillegg til formuesskatten du allerede betaler på huset ditt. I tillegg kommer momsen og betaling av skatt på din lønnsinntekt.

Tvunget til eiendomsskatt
Det er Hadsels kommunes mer eller mindre økonomiske vanstyre de siste årene som har tvunget kommunens politikere til å innføre eiendomsskatt. Mange vil hevde at kommunens oppadgående utgiftspiral de siste årene er den direkte årsaken til at politikerne har sett seg nødt til å gå til dette skritt.

To millioner til Hurtigrutens Hus
Tidligere rådmann Jonny Karoliussen opplyste i en e-postmelding til 8445melbu.no den 21. mars 2014 at kommunestyret i 2013 bevilget to millioner kroner i rene pengeoverføringer til Hurtigrutens Hus Hadsel KF.

100 millioner over 50 år
Som en langsiktig eier vil Hadsel kommune med andre ord måtte punge ut med 100 millioner kroner av skattebetalernes penger til Hurtigrutens Hus Hadsel KF de neste 50 årene. Hvorvidt kommunens bevilgninger til Hurtigrutens Hus økes eller minskes i framtida, er det ingen som kan gi noen gode svar på.

Forveksles med formuesskatt
Når vi snakker om eiendomsskatt på boliger må ikke det forveksles med formuesskatt. Formusesskatten fastsettes ut fra 25 prosent av ligningsverdien. Når det gjelder eiendomsskatten beregnes det ut fra 80 prosent av ligningsverdien. Derfor er det mange som nå får seg en stor overraskelse når de ser realitetene.

Forrige artikkelMelbus folkemengde økte fra 2014 til 2015
Neste artikkelBarnehage ikke lett å få godkjent på Melbu