Hjem Nyheter Nå kan du kjøpe deg en gekko

Nå kan du kjøpe deg en gekko

Etter at Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet endret reglene for innførsel og hold av 19 arter av slanger, øgler og skilpadder, kan du blant annet kjøpe deg en gekko – helt lovlig.

19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler) er unntatt fra det generelle forbudet mot å holde slike dyr

Forbudet etter dyrevelferdsloven er nå opphevet. Det er heller ikke nødvendig å søke om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede arter.

Landbruks- og matdepartementet har ved forskrift etter dyrevelferdsloven fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler) som nå er unntatt fra det generelle forbudet mot å holde slike dyr.

De samme reptilartene er dessuten vedtatt unntatt fra krav om tillatelse for innførsel etter forskrift om fremmede organismer etter naturmangfoldloven.

Miljødirektoratet vurderer at faren for uheldige følger for det biologiske mangfold i Norge, ved å tillate innførsel av de 19 reptilartene, er svært lav. Det gjør de på bakgrunn av risikovurderinger utført av Norsk institutt for naturforskning, og høringsinnspillene til forskriftsendringene. Direktoratet anbefaler på denne bakgrunn at det blir tillatt å innføre de 19 reptilartene til innendørs, innelukket hold, uten særskilt tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Samtidig vises det til at tolv av de 19 reptilartene er omfattet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), og dermed krever tillatelse etter CITES-regelverket.

I følge en kongelig resolusjon av 11. mai 2017 gjøres endringene gjeldende fra 15. august 2017.

Liste: De 19 reptilartene som er foreslått unntatt fra forbudet etter dyrevelferdsloven og kravet om innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer:

Vitenskapelig navn

Norsk navn

CITES-status

Slanger
Morelia viridis Grønn trepyton CITES liste II
Morelia spilota Teppepyton CITES liste II
Python regius Kongepyton CITES liste II
Boa constrictor Kongeboa CITES liste II, underart occidentalis på liste I
Corallus hortulanus Hagetreboa CITES liste II
Epicrates cenchria Regnbueboa CITES liste II
Lampropeltis getula Kongesnok
Pantherophis guttatus Kornsnok
Lampropeltis triangulum Melkesnok
Øgler
Phelsuma madagascariensis Stor daggekko CITES liste II
Rhacodactylus ciliatus syn.Correlophus ciliatus Kranset gekko
Eublepharis macularius Leopardgekko
Uromastyx ocellata Pigghaleagam CITES liste II
Pogona vitticeps Skjeggagam
Varanus acanthurus Dvergvaran CITES liste II
Lacerta lepida syn. Timon lepidus Perlefirfisle
Skilpadder
Testudo hermanni Gresk landskilpadde CITES liste II
Geochelone carbonaria syn.   Chelonoidis carbonaria Rødfotet skogskilpadde CITES liste II
Chinemys reevesi syn. Mauremys reevesii Kinesisk trekjølskilpadde CITES liste III, tillatelse kreves for eksemplarer med opphav i Kina

 

Artene som er oppført på CITES liste I kan ikke innføres med mindre det foreligger særskilte unntak under konvensjonens bestemmelser, herunder unntak for eksemplar oppdrettet i fangenskap. Artene oppført på CITES liste II krever eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten før innførsel til Norge. Etter ny CITES-forskrift, som er under utarbeidelse, vil innførsel av liste II-arter også kreve innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

KILDEPressemelding fra Klima- og miljøverndepartementet
Forrige artikkelLofoten og Vesterålen surfer foreløpig på grønn sone
Neste artikkelMelbu-ferga på kollisjonskurs i Melbu havn