Har du alltid hatt en liten forsker i blodet, kan du nå bidra som folkeforsker for det marine miljøet lang vår langstrakte kyst.

Det er Havforskningsinstiuttet i Bergen som inviterer alle som ønsker å bidra til å bli en «folkeforsker». Og det er havforskere ved Havforsknignsinstituttet i Bergen som inviterer.

De kan fortelle at klimaendringer og folks aktiviteter gjør at livet i havet og langs kysten endrer seg, og det skjer raskt.

– Vi trenger hjelp til å registrere hva som skjer. Nye arter dukker opp. Kjente arter dukker opp til andre tider, eller forsvinner. Alle data du bidrar med blir brukt av Havforskningsinstituttet, og er offentlig tilgjengelig også for andre.

Så dersom du hiver deg rundt, kan du hjelpe forvaltningen med å holde oversikten i det marine miljøet lang kysten. Opplysningene dine blir til og med synlige på et offentlig kart er tilgjengelig på nettet.

Og her kan du melde deg på Dugnad for havet, og titulere deg som «folkeforsker» når du kommer i gang.

Flere muligheter

Når du blir med som folkeforsker kan du bidra med enkeltfunn, tidsserier eller ekskursjoner.

Dugnad for havet er åpent system. Her kan du både rapportere inn, og søke i tidligere observasjoner av arter. Opplysningene du rapporterer inn kan brukes fritt av alle. Dugnad for havet eies, utvikles og drives av Havforskningsinstituttet som rapporterer til Nærings- og Fiskeridepartementet, skriver instituttet på nettsidene for dugnaden.

Bruker GPS

I hovedtrekk registrerer du med tekst og tall hva og hvor mye du har funnet. For enkeltfunn og tidsserier merker du funnstedet på kart eller med GPS-en. For stasjoner i en ekskursjon bruker du GPS-en, og du må passe på at dette er tillatt på enheten du bruker (stedstjenester).

For enkeltfunn og tidsserier må du laste opp minst ett bilde. Det opplyses at videoer foreløpig ikke er støttet. For observasjoner i ekskursjonsmodulen vises bilde av hva du tror du har funnet, men du kan ikke laste opp bilde selv.

Forrige artikkelHar ankommet kysten, og kan være skadelig
Neste artikkelPolitiet ber om tips etter biltyveri