Spørsmålet har reist seg mange steder i Lofoten og Vesterålen, og vi har undersøkt litt på Hadseløya.

Helt konkret er det mange som har sett at det kjører biler innover i Gulstadmarka på skogsbilveiene der. Spørsmålet er om man har rett til å kjøre til hyttene, eller om forbudet mot motorferdsel i utmark er absolutt.

Landbrukssjef Charles Johannessen i Hadsel kommune opplyser at følgende gjelder fra lov om motorferdsel:

«Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.»

– Jeg vil anta at store deler av veien i Gulstadmarka kan ansees som opparbeidet for å kjøre med bil. Det innebærer ikke at det er fritt fram for å kjøre på veien. Grunneierne har myndighet til å regulere trafikken på veien, sier landbrukssjef Charles Johannessen.

Der er altså ikke fritt fram å kjøre i Gulstadmarka, og sikkert andre steder også, dersom  grunneieren ønsker å hindre biltrafikk og regulerer denne.

Forrige artikkelTid til de som trenger oss
Neste artikkelAluminiumskasser tåler ikke vann