Flere lokalforeninger i NJFF risikerer eksklusjon. Kan få betyding for organisasjonens framtid?

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) står overfor en utfordring bare tre måneder før fristen for å tilpasse seg nye organisasjonsvedtekter utløper. Flere lokalforeninger sitter fortsatt på gjerdet. Hva kan dette bety for framtidig medlemskap og for NJFF som organisasjon?

Utfordringer med enhetlige vedtekter

NJFF medlemsblad Jakt & Fiske skriver at organisasjonen vedtok nye vedtekter på sitt landsmøte i 2021. Kravet er at alle lokalforeningene må tilpasse seg disse innen utgangen av 2023. Kravet om enhetlige vedtekter er ment for å skape en mest mulig ensartet organisasjon.

Av 550 lokalforeninger i landet har rundt 430 allerede tilpasset seg de nye vedtektene. Resten er i en prosess for å rekke fristen, men noen har signalisert utfordringer med å gjøre dette.

Ikke lukkede foreninger

Fra 2024 vil det ifølge de nye vedtektene ikke lenger være mulig å ha lukkede foreninger. Dette har vist seg å være en vanskelig bestemmelse for en del foreninger å akseptere. NJFF-leder Knut Arne Gjems mener imidlertid at denne endringen er et viktig steg for å gjøre NJFF til en mer inkluderende organisasjon.

Ingen vei tilbake

Ifølge NJFFs egne vedtekter vil de foreninger som ikke tilpasser seg de nye retningslinjene bli ekskludert. Dette er bekreftet av NJFFs domsutvalg, som slår fast at det ikke finnes noen «gråsoner» i denne saken.

– Det er ingen ønskesituasjon, sier leder Knut Arne Gjems i NJFF, og legger til at de håper i det lengste å unngå eksklusjoner. Klokka tikker for de lokalforeningene som ennå ikke har tilpasset seg NJFFs nye vedtekter. Mens mange er på vei til å fullføre prosessen, sitter andre fortsatt på gjerdet, noe som setter NJFFs ledelse i en krevende situasjon.

Forrige artikkelEr du klar for Europas største fuglefest?
Neste artikkelMøt framtidens miljøvernere på denne konferansen