Etter søndagens markering med fakkeltog på Melbu viser antall presseoppslag at interessen for arrangementet kun har vært marginal.

En oppsummering snart et døgn etter at både fakkeltoget og protestmøtet i Melbu samfunnshus er avsluttet, viser at mediene kun har hatt en marginal interesse for det som har skjedd på stedet i helga.

Det var selvfølgelig formidabelt at mellom 400 og 500 protestanter, både lokale og tilreisende, deltok arrangementet. Samtidig noterer vi at det så langt faktisk kun er Bladet Vesterålen, Vesterålen Online og NRKs distriktskontorer som på en eller annen måte har dekket arrangementet.

Årsaken til dette er naturligvis at situasjonen for filetfabrikken på Melbu lang fra er kritisk. Snarere tvert imot. Norway Seafoods har erklært at filetfabrikken på Melbu er et satsingsområde for konsernet. Det skal investeres og det lages nye produkter for fiskemarkedet.

Vi noterer oss også at de tillitsvalgte i Melbu-avdelingen for Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ikke hadde en aktiv rolle verken under demonstrasjonen eller protestmøtet etterpå. Vi kjenner til at NNN selvfølgelig støtter kravet om at mer av trålerfisken må produseres i de norske filetfabrikkene hvor trålerkonsesjonene hører hjemme, framfor at fisken sløyes og fileteres om bord på trålere og deretter sendes direkte ut av landet i frossen tilstand.

Oppsummert må mediedekningen kvalifisere for at verken fakkeltog eller protestmøtet på Melbu i helga har hatt noe vesentlig å si, men man skal likevel ikke kimse av effekten både toget og møtet kan ha knyttet til effekten som legevitenskapen omtaler som ”innvortes bruk”. Det gjør godt å få sagt i fra av og til, selv om det ikke blir noen som helst resolusjon ut av det.

Sitasjonen for Melbu er altså god, selv om arbeidsplasser andre steder trolig går overende. Det satses altså innen fiskeindustrien på stedet og det må vi kunne glede oss over, men samtidig må det soleklare målet om mer produksjon på land innfris.

 

Forrige artikkelFiskeriministeren oppfatter protestene som positivt
Neste artikkelHavfisk går til angrep på VA-journalist