Med tittelen «Spekulativt og faktafeil» går konsernsjefen i Havfisk ASA, Olav Holst-Dyrnes, Vesteraalens Avis i rette når det gjelder avisens ulike artikler om blant annet trålertorsk og eierinteresser. Vi gjengir her innlegget fra Havfisk ASA i sin helhet.

Vesterålens Avis og journalist Harald Pedersen hadde lørdag 22. februar en artikkel om verdiutvikling på aksjene i HAVFISK ASA. Her kommer han med spekulasjoner som til og med bygger på faktafeil, og konkluderer med at det er positivt for aksjonærene i HAVFISK ASA når Norway Seafoods ikke kjøper fangst på leveringsplikt.

Hadde Pedersen lest forskriften som regulerer leveringsplikten hadde han sett at HAVFISK ASA hverken oppnår høyere priser eller andre fordeler når fisken som blir tilbudt ikke blir kjøpt. Prisene på leveringspliktig fangst er tilnærmet lik om den selges på leveringsplikt eller på en åpen auksjon. Grunnen er at den nevnte forskrift regulerer prisen på leveringspliktig fisk til å være minimum lik gjennomsnittet av markedsprisen de siste to ukene.

Pedersen bygger videre artikkelen på flere faktafeil som han burde ha ryddet av banen. For det første hevder han at HAVFISK ASA eier 100 prosent av Norway Seafoods. Det riktige er null prosent. Så vidt vi er kjent med har Norway Seafoods om lag 1 000 aksjonærer, hvor de 20 største kan finnes på selskapets nettsider. Pedersen påstår at konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods eier 118 504 aksjer (0,14 %) i HAVFISK ASA, tilsvarende 0,14 prosent av aksjekapitalen. Dette burde Pedersen sjekket, for eksempel på våre nettsider. Da ville han sett at Thomas Farstad ikke er på en liste med de som eier mer enn 95 100 aksjer. Pedersen har rett i at Farstad har eiet 118 504 aksjer, dette er aksjer som Farstad kjøpte før og like etter han ble konsernsjef i daværende Aker Seafoods i 2010. Aksjene ble kjøpt over Oslo Børs og ble meldt offentlig etter de krav som stilles, så dette er både vel kjent og gamle nyheter. Hadde Pedersen sjekket våre nettsider så kunne han også ha inkludert den riktige aksjonæroversikten i sin artikkel. Den som ble publisert er gammel.

Pedersen mener så at HAVFISK ASA har økt sin direkte-eksport av fryst fisk. Dette er feil. Direkte-eksporten fra HAVFISK ASA har over langt tid vært konstant og den er null. Vi selger vår fisk slik loven krever gjennom salgslagene, og vi kan ikke kontrollere hva kjøperne av fangsten gjør med fisken. Til slutt mener Pedersen at det høsten 2013 var en voldsom økning i ombordfrysing på HAVFISK sine fartøy. Det som er fakta er at HAVFISK levert om lag 1 200 tonn mer fersk torsk høsten 2013 enn vi gjorde høsten 2012. Det er fisk som ble levert til Norway Seafoods anlegg. Aksjonærene i HAVFISK ASA opplever verdiøkninger og verdifall som følge av endringer i kursen på selskapet aksjer. Kursen påvirkes av mange forhold, og selv ikke eksperter kan gi en helt klar analyse på hvorfor aksjekurser går opp og ned.

Journalist Pedersen mener at det er Norway Seafoods sine beslutninger om ikke å kjøpe fisk som er avgjørende for verdiøkningen aksjonærene i HAVFISK ASA. Det er spekulativt og åpenbart galt, og bringer debatten om norsk torskenæring ut på en avgrunn av usaklighet som ingen kan være tjent med. Debatten om Norway Seafoods landanlegg engasjer. Det bør likevel være et mål for alle at det føres en saklig debatt med utgangspunkt i fakta. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at konsernsjef Farstad har 286 878 aksjer (0,34 %) i Norway Seafoods. Dette ifølge Norway Seafoods sine nettsider. Både gjennom sitt eierskap og sin stilling har han følgelig en større interesse i verdiutviklingen i Norway Seafoods enn i HAVFISK ASA.

OLAV HOLST-DYRNES
KONSERNSJEF HAVFISK ASA

 

Forrige artikkelLiten medieinteresse for Melbu-demonstrasjon
Neste artikkelTvilsom propaganda fra redaktøren i Vesterålen Online