Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har bestemt at reglene for levendelagring av torsk blir enklere fra nyttår, noe som trolig vil gjøre råstoffsituasjonen på Melbu mer forutsigbar.

– Fersk torsk er en ettertraktet vare både i Europa og her hjemme. Det bør være mulig å skape et nytt helårig nisjemarked for torsken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Mesteparten av den norske torsken blir fisket på vinteren fram til påske. De store sesongsvingningene er fremhevet som en av utfordringene for fiskeindustrien. Levendelagring vil si å at torsken fangstes levende og settes i merder til den skal slaktes. Dermed er det mulig å strekke sesongen. For Melbu-anlegget til Norway Seafoods vil de forenklede reglene trolig bety at perioden det produseres torsk fra levendelagring i merder i Melbu havn forlenges i forhold til i dag.

– Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet for å øke verdiskaping og lønnsomhet i torskeindustrien, sier Aspaker i pressemeldingen.

Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret. Det er i følge Nærings- og fiskeridepartementet dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå må levendelagring følge regelverket til oppdrettsnæringen. I praksis har reglene vært så krevende at det nærmest har vært umulig å ha torsken i merder i perioder som strekker seg lenger enn 12 uker.

 

– Nå har vi fått på plass et regelverk tilpasset levendelagring, og vi har dermed fjernet et viktig hinder for at denne produksjonen kan utvikle seg videre, sier Aspaker.

Det gjøres unntak fra forskrifter som stiller krav til teknisk anleggsstandard, internkontroll, slakting og transport av fisk, og reglene om journalføring og rapportering til myndighetene forenkles.

 

– Vi har tatt inn en rekke regler fra akvakulturregelverket som ivaretar hensynet til miljø, fiskehelse og fiskevelferd i forskrift om fangstbasert akvakultur, påpeker fiskeriministeren.

 

De nye, enklere reglene er et ledd i regjeringens strategi for levendelagring. Andre sentrale elementer i strategien er ordningen med kvotebonus og økt kunnskap og kompetanseheving. I følge Nærings- og fiskeridepartementet trer forskriften i kraft allerede fra 1. januar 2015.

 

– Det betyr at vi får på plass nye regler til årets skreisesong, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Skrei fra Norway Seafoods avdeling Melbu gikk senvinteren og våren 2014 som «varmt hvetebrød» på Rema 1000-butikkene over det ganske land. Det er nærliggende å tro at skreisesongen gjennom levendelagring av torsk kan strekkes over en lengre periode enn før.

 

Forrige artikkelRammeverkstedet flytter inn til Melbu sentrum
Neste artikkelMange kanselleringer over Hadselfjorden