Noen lærere som er ansatt i Hadsel-skolene har ikke den kompetansen som framtidens skole krever. Samtidig gjør lærerne en svært god innsats for elevene.

Det går fram av et e-postintervju som LoVe24.no har gjort med rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel kommune. Bakgrunnen for spørsmålene vi stiller, er det faglige innspillet som rådmannen har gjort i kommunens saksforberedelse i forbindelse med flytting av skoleklasser til kommunesenteret Stokmarknes. I følge kommunen er det viktig for kommunen å vurdere hvordan man kan nyttegjøre seg de totale lærerressursene i skolesektoren.

Les mer: Rådmannen åpner for flytting av ungdomsskolen på Melbu

– Hvorfor er en vurdering om flytting av ungdomsskolen et tema ettersom det er bygget ny skole på Melbu?

– Ungdomsskolen på Melbu er ikke nybygget, det er det arealene for tredje til syvende trinn som er. Flyttingen er faglig motivert, fordi man ser at man i større grad vil møte lærerreformen og kunne utvide tilbudet på språk, valgfag, osv med en samlet ungdomsskole. Det er i mindre grad økonomi å hente, sier rådmannen.

– Hvorfor er spørsmålet om flytting det i det hele tatt med i vurderinga?

– Vi har skissert de fleste alternativer som er praktisk mulig i de utredninger som er gjort, med et unntak for 1.-4.trinn av hensyn til de minste barna. Dette i tråd med intensjonen i lov om å skjerme de aller yngste fra byrdefull skolevei. Dette for å vise konsekvenser og muligheter slik at de folkevalgte har en best mulig utredet sak når de skal fatte sitt vedtak.

– Hvor realistisk er argumentet?

– Argumentet om en best mulig utredet sak er ikke bare realistisk, men også forankret i lov. Argumentet om at man sparer litt økonomisk er helt reelt. Argumentet om bredere faglig tilbud er åpenbart enklere å sikre på de større skolene, selv om også mindre skoler kan ha bredt tilbud. Lærerreformen krever mer kompetanse i det faget man underviser i. Har man flere lærere vil man samtidig ha større mulighet for at alle fag er dekket med tilstrekkelig formell kompetanse. Samtidig vil jeg som rådmann understreke at noen av våre lærere som jobber i Hadsel-skolen i dag ikke ville fylt de formelle kravene om de ble innført i morgen. Likevel vil jeg påstå at disse gjør en svært god innsats for skoleelevene og er en avgjørende ressurs for kommunen, sier rådmann Ola Morten Teigen.

Hadsels komité for oppvekt behandlet onsdag spørsmålet om flytting av skoleklasser fra Innlandet og Sandnes til Stokmarknes. Komiteen gikk enstemmig inn for at man ikke anbefaler skoler som er mindre enn første til syvende klasse.

Forrige artikkelVesterålen klar for «Rock mot frafløtting» i oktober
Neste artikkelSlik blir trafikkområdet ved Melbu skole