Dersom trålerpliktene forsvinner kan det få store konsekvenser for Melbu som samfunn.

Det er Nofima som har analysert konsekvensene dersom forslaget om å oppheve trålerpliktene blir vedtatt, slik regjeringen og fiskeriminister Per Sandberg fra Frp har foreslått.

Bladet Vesterålen skriver at analysen omfatter Hadsel, Vestvågøy, Hammerfest, Lebesby og Båtsfjord. Alle er kommuner som kan bli rammet dersom trålerpliktene blir opphevet.

De ansatte på Norway Seafoods anlegg på Melbu utgjør bare 2,5 prosent av antall sysselsatte i Hadsel kommune, men utgjør 30 prosent av ansatte i næringsmiddelindustrien i kommunen. Dersom arbeidsplassene på Melbu forsvinner, får det mindre konsekvenser for kommunen, men større konsekvenser for industrien og Melbu – der disse arbeidsplassene utgjør mange arbeidsplasser.

Hadsel er en vinnerkommune om man ser på mengden torsk som leveres. Samtidig er Melbu-anlegget relativt avhengig av trålerfangster. Fangster fra trålerne er imidlertid redusert fra 43 prosent i 2012 til 25 prosent i 2015. Mengden tilkjørt torsk har samtidig økt de senere år.

Dersom tilbudsplikten forsvinner vil trålerfangstene til Melbu-anlegget blir betraktelig redusert,  mener Nofima-forskerne. Råstoff fra kystflåten har vært stigende, men utgjør et lite kvantum. Derfor vil filetanlegget på Melbu bli sårbar.

Forskerne mener også at Melbu er mest utsatt av de fem anleggene de har vurdert. Ved nedleggense vil Melbu få lavere sysselsetting og muligens også befolkningsnedgang.

– Norway Seafoods er og den eneste gjenværende hvitfiskaktøren, noe som vil kunne ha negative konsekvenser for fiskerinæringen i kommunen. Konsekvensene for tettstedet vil imidlertid kunne være langt større enn for kommunen som helhet. Hadsel kommune har et differensiert næringsliv hvor blant annet oppdrett er en stor aktør, og for kommunen som helhet vil konsekvensene ikke være dramatiske, heter det i referatet i Bladet Vesterålen.

 

 

Forrige artikkelPolitiet advarer mot glatte veier
Neste artikkelAnsatte og kunder fikk unngjelde på Stokmarknes