– art1 –

Hadsels flørt med Vågan og Lødingen nærmer seg en avklaring, og dermed også om Melbu får en større geografisk rolle eller bli utkant etter kommunereformen.

Dersom Vesterålen storkommune blir en realitet, er det en viss mulighet for at Hadselfjorden vil bli det geografiske skillet mellom Lofoten og Vesterålen. Vi kan med andre ord miste oljelensefabrikken på Fiskebøl, og strekningen til Raftsundbruka og i realiteten også hele med Raftsundet – som da kan bli en del av Lofoten.

Dersom Hadsel, Vågan og Lødingen slår seg sammen, vil spørsmålet om tunell under Hadselfjorden fra Melbu til Standlandet få ny aktualitet. For Melbu vil begge delene kunne få stor betydning for stedets utvikling i årene som kommer.

I følge Lofotposten i dag har Lødingen kommune bedt om et møte med Vågan og Hadsel kommune i forbindelse med deres valg av framtidig kommunestruktur. Saken var oppe i formannskapet i Vågan mandag.

I en invitasjon til Vågan og Hadsel skriver Lødingen-ordfører Anita Marthinussen (H) at skal Lødingen velge samarbeidspartnere i forbindelse med kommunereformen. I realiteten har de tre valg; i retning Harstad og Vesterålen, fordi Vågan kommunestyre nekter å vurdere kommunereformen over hodet.

Nå strekker altså Lødingen ut hånden til Vågan i et siste forsøk på å få samtalene i gang igjen rundt tanken om å etablere «Trollfjord kommune», en sammenslåing av Lødingen, Vågan og Hadsel kommune. Både Lødingen og Hadsel har denne sammenslåingen åpen som en mulighet, mens Vågan har vedtatt å ikke delta i utredningen av kommunesammenslåing.

– Før Lødingen legger alternativet mot Vågen/Hadsel bort ønsker jeg at vi kan møtes. Gjerne med representanter fra Hadsel også, skriver Marthinussen i brevet. I følge Lofotposten har dette brevet også gått til Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Selv om Vågan har bestemt at de ikke skal delta i noen form for kommunesammenslåing, mener gruppeleder for Høyre i Vågan, Fritz Blix-Hansen, at de likevel bør møte Lødingen. Derfor vil ha i kommunestyret legge fram henvendelsen fra Lødingen, og oppnevne et utvalg som kan møte kommunen.

– Vår hensikt er ikke å endre vedtaket i kommunestyret. Men vi bør stille på et møte som en nabo inviterer til, sier Blix-Hansen i følge Lofotposten. Saken skal opp i et kommende kommunestyremøte for videre behandling i spørsmålet om det skal opprettes en delegasjon som skal møte Lødingen og Hadsel for en siste avklaring av spørsmålet om sammenslåing av de tre kommunene.

Arbeiderpartiet i Vågan har tidligere vært pådriver for å beholde Vågan som egen kommune, men ønsker å stjele land både fra Hadsel og Lødingen gjennom kommunereformen. Spørsmålet som vil reise seg, er om også Hadsel vil ønske å bestå som egen kommune dersom man ikke får til en sammenslåing med Lødingen og Vågan. Da vil det trolig ikke være aktuelt å avgi land til Vågan.

– art3 –
Forrige artikkelMelbo turn: Alle de unge håpefulle på video
Neste artikkelDisse skal «handtere» sommerfestivalen