Hadsel kommune har formelt godkjent søknaden fra Melbo idrettslag om oppføring av ny tribune på Melbu stadion.

Det er i et svar til sivilingeniør Bård Sørensen på Stokmarknes at kommunen gir sitt svar på søknaden om tillatelse til oppføring av nytt tribuneanlegg på «Rundingen» der kunstgressbanen til Melbo IL ligger.

Sivilingeniøren er godkjent som ansvarlig søker og som ansvarlig for prosjektering av byggeteknikk, inklusive bæresystem og tegning. Selskapet godkjennes også som ansvarlig for utførelse av bygningsmessige arbeider inklusive grunnarbeider, fundamentering og overbygg. Tillatelsen er signert teknisk sjef Mats André Aas.

En av betingelsene for byggingen er at det søkes om midlertidig brukstilaltelse eller ferdigattest når anlegget er reist. Melbo IL får ikke tillatelse til å ta i bruk anlegget før slik tillatelse foreligger.

Kommunen godkjenner også på bakgrunn av estetikk-vurderinger: «Ethvert tiltak etter plan- og bygningslovens kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov. Tiltaket skal samtidig utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.», heter det i saksbehandlingen fra Hadsel kommune.

[metaslider id=7291]

Les også: Slik blir den nye tribunen på Melbu

Forrige artikkelBåtforeningen slår sammen enhetene
Neste artikkelFrivillighetsprisen 2015 til Erling Kristian Bjørstad