Fiskere og oppdrettere kan kreve erstatning dersom de taper på den nye sjøkabelen mellom Sigerfjorden og Blokken i Sortland.

Fiskeridirektoratet har uttalt seg om søknaden, som omfatter en traselengde på 10500 meter. Den legges i nærheten av et gyteområde for torsk og en fiskeplass der det fiskes etter torsk, sei, hyse, breiflabb, og kveite.

Fiskeridirektoratet har i sin vurdering lagt vekt på å opplyse saken med informasjon om fiskeri- og akvakulturinteresser i området. De har også kommet med anbefalinger om å legge sjøkabler i eksisterende kabeltraséer der det er mulig, for å minimalisere arealbrukskonflikter.

Kan bli erstatning

Ifølge Fiskeridirektoratet kan spesielle vilkår til tiltaket, som betyr at tiltakshaver, uten hensyn til skyld, skal erstatte skade på og tap av redskap og utstyr som benyttes i fiskeri- og/eller akvakulturvirksomhet i farvannet. Dette er en viktig forsikring for fiskeriene som kan bli berørt av tiltaket. Det er Vesterålskraft Bredbånd AS som er tiltakshaver for sjøkabelen.

I tillegg har Fiskeridirektoratet anbefalt at tiltaket gjennomføres på høst- eller tidlig vinter, når livet i kystsonen ligger mest i ro, og at kabelen skal legges slik at fiskeredskaper ikke hefter.

Tiltakshaver oppfordres også til dialog med aktørene ved tre akvakulturlokaliteter i området, for å sikre at verken kabelen eller anleggskonstruksjonene tar skade ved operasjoner.

Ønsker balanse

Fiskeridirektoratet uttrykker en forståelse for balansen mellom teknologisk fremgang og beskyttelsen av marine ressurser og miljø. Gjennom sine anbefalinger og vilkår forsøker de å fremme en bærekraftig tilnærming til utviklingen.

Søknaden om etableringen av fiberoptisk sjøkabel representerer en viktig teknologisk mulighet, men den innebærer også potensielle utfordringer og risikoer for de lokale fiskeriene og akvakulturene. Med de anbefalte vilkårene fra Fiskeridirektoratet, synes balansen mellom disse interessene å være ivaretatt.

Forrige artikkelFæsterålen henger reklame langs fylkesveien
Neste artikkelPågående veiarbeid i Vesterålen