Nordland fylkeskommune har gitt midlertidig tillatelse til Deadline Event AS for opphenging av 23 reklameplakater langs fylkesvei 82 i Vesterålsgata i perioden 28. august til 4. september 2023.

Tillatelsen er gitt for å reklamere for festivalen Fæsterålen som arrangeres i Sortland 1. og 2. september 2023. De godkjente reklameplakatene skal være i overensstemmelse med søknaden og plassert i henhold til spesifiserte vilkår.

Reklameplakatene skal henges på lyktestolper på en bestemt strekning i Vesterålsgata, med klare retningslinjer for montering og demontering. Fylkeskommunen har vurdert at reklamen ikke er trafikkfarlig.

Setter vilkår

Tillatelsen omfatter en rekke vilkår som Deadline Event AS må overholde, blant annet krav til høyde, plassering, og festemetoder som ikke skader lyktestolpene. Eventuelle ekstrakostnader eller skader vil Deadline Event AS bli holdt økonomisk ansvarlig for.

Restriktiv linje

Nordland fylkeskommune understreker at de fører en restriktiv linje når det gjelder utstrakt bruk av reklame langs veiene, og at denne tillatelsen kan inndras hvis vilkårene ikke etterleves eller dersom forholdene endrer seg.

Festivalen Fæsterålen er et populært arrangement, og denne tillatelsen vil sannsynligvis bidra til økt oppmerksomhet og besøk til festivalen.

Forrige artikkelRykket ut til trafikkulykke – pasient sendt til sykehus
Neste artikkelKan kreve erstatning om kabel skaper trøbbel