Revisjonsselskapet Deloitte skriver i en brev til kontrollutvalget i Hadsel kommune at revisorene ikke har fått tilsendt etterspurt informasjon fra det kommunale foretaket.

Statsautorisert revisor Harald Halvorsen i Deloitte skriver i revisjonsrapport nummer fire til kontrollutvalget at de som en del av deres revisjon gjennom året har forespurt ledelsen i foretaket om tilbakemelding på regnskapsmessig grunnlag, samt ledelsesrapporter og styrereferat for 2016.

– Vi har ikke fått fremlagt forespurt informasjon, og vi har også grunn til å tro at bokføringen ikke er à jour, heter det i et brev fra Deloitte datert 31. januar i år.

Revisorselskapet viser til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Etterlyser svar

– Vi kan heller ikke se at forholdene som er omtalt i vår rapport nummer tre av 19. mai 2016 er besvart, skriver revisoren og underretter at dette eventuelt kan forsinke deres revisjon av årsregnskapet.

– Det kan også ha innvirkning på våre konklusjoner i revisjonsberetningen om årsregnskapet for 2016, skriver statsautorisert revisor Harald Halvorsen til kontrollutvalget i Hadsel kommune.

Forrige artikkelRevisor har spørsmål til regnskapet ved Hurtigrutens Hus
Neste artikkelFlyViking får ikke fly til Svolvær, Skagen eller Leknes