Selv om det nye flyselskapet FlyViking fikk lisens for å starte opp drift av kommersiell luftfart den 14. februar 2017, får de foreløpig ikke lov til å fly til verken Svolvær, Skagen, Leknes eller Røst. 

FlyViking får foreløpig heller ikke fly på noen av de andre kortbaneflyplassene i Norge.

Med godkjenninger og lisenser på plass kan FlyViking starte opp kommersiell virksomhet når de ønsker, heter det fra Luftfartstilsynet. For å fly til og fra kortbaneflyplasser trengs det godkjenninger utover de FlyViking har fått så langt. Det betyr at FlyViking foreløpig kun kan bruke større flyplasser for sine flygninger, og ikke kan fly på de mindre flyplassene på kortbanenettet.

Tett oppfølging og tilsyn

I følge Luftfartstilsynet skal det være tett oppfølging av FlyViking i løpet av første driftsår. Luftfartstilsynet følger alltid opp nyoppstartede selskaper med å gjennomføre tilsyn i løpet av første driftsår, både operativt og teknisk. I tillegg vil det bli gjennomført ruteinspeksjoner i løpet av første driftsår. Også det er vanlig rutine for nyoppstartede flyselskaper.

Sertifikat

I et møte hos Luftfartstilsynet fikk FlyViking overrakt sin organisasjonsgodkjenning (AOC, air operator certificate) og sin kommersielle lisens (operating licence). Det betyr at FlyViking fra nå kan gjennomføre kommersielle flygninger med passasjerer og frakt, i henhold til deres godkjenninger, heter det fra Luftfartstilsynet, men altså foreløpig ikke til blant annet Lofoten og Vesterålen.

For at et flyselskap får utstedt AOC og kommersiell lisens, må det ha en godkjent organisasjon, et godkjent fartøy og godkjente prosedyrer for den drift de skal gjennomføre.

FlyViking får en såkalt «stor lisens» noe som gir dem tillatelse til å bruke fartøyer på mer enn 10 tonn og mer enn 20 passasjerer.

­– Luftfart er en gjennomregulert bransje. Det skal være trygt å fly. Det stilles derfor mange og strenge krav til luftfartsselskaper. Luftfartstilsynet godkjenner omtrent to nye selskaper i året, store og små, med helikopter og fly. Det skjer imidlertid ikke så ofte at Luftfartstilsynet godkjenner nye flyselskaper for passasjertransport med stor lisens. De siste gangene var i 2015 da Lufttransport skilte helikopter- og flyselskapet sitt, og i 2013 da Norwegian startet opp NAN. Før det må vi tilbake til 1995 da Kato Air fikk sin godkjenning, skriver Luftsfartstilsynet i en pressemelding.

 

Per i dag er det SAS, Norwegian (NAN og NAS), Widerøe og Lufttransport – i tillegg til nå FlyViking – som driver kommersiell persontransport med fly på stor lisens og norsk AOC.

Forrige artikkelHurtigrutens Hus har ikke svart statsautorisert revisor
Neste artikkelLegger fram barnehagefakta om din kommune