Høyres Kate Adolfsen-Trabelsi er misfornøyd med etikken i Hurtigrutens Hus og det partiet mener er løgner fra styreleder og nestleder i det kommunale foretaket.

I et grunntitt spørsmål til ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i det kommende kommunestyret torsdag 24. november viser Adolfsen-Trabelsi til kommunestyrets eget vedtak om etiske retningslinjer alle ansatte og folkevalgte i kommunen.

– Retningslinjene uttrykker kommunens forventninger til den enkelte og gir veiledning til ansatte og folkevalgtes atferd i det daglige virke. Kommunestyret er generalforsamling for de kommunale foretakene. I den senere tid har det  fremkommet klare brudd på kommunens etiske regelverk. Spesielt kan foretaket Hurtigrutens Hus nevnes. Her har styreleder og nestleder på spørsmål fra media fremsatt direkte løgn.

– Det etiske regelverket beskriver ikke alternative reaksjonsformer ved avvik. For at generalforsamlingen for de kommunale foretakene skal få anledning til å vurdere avvik og debattere reaksjonsform må det fremmes sak om temaet for kommunestyret, sier Kate Adolfsen-Trabelsi i sine grunngitte spørsmål:

  1. Hva mener ordføreren om at styreleder og nestleder i Hurtigrutens Hus Hadsel KF unnlater å fortelle sannheten om at det har vært avholdt hemmelige styremøter, på direkte spørsmål fra redaktøren i VA?
  1. Hvilke konsekvenser får dette for de gjeldende styremedlemmene, og hva vil ordføreren gjøre med styret i Hurtigrutens Hus og kommunens øvrige organer (både KF-er, AS-er og IKS-er), slik at man er sikret profesjonalitet i videre styring av det kommunale foretaket?
  1. Vil ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en sak om avvik fra kommunens etiske regelverk og  legge saken fram for kommunestyret?
KILDEHadsel Høyre
Forrige artikkelPrishopp på 20 millioner til vernebygg og hurtigrutemuseum
Neste artikkelFlere turister skal ta bussen på E10 i Lofoten