Papirarbeidet rundt byggingen av en ny hotellfløy over to etasjer ved Sortland Hotell er i gang. Nå varsles naboene og kommunen om det planlagte tiltaket.

Selskapet Sivilingeniør Bård Sørensen AS sendte 5. september 2016 ut et varsel om ny hotellfløy til naboene samt Sortland kommune, på vegne av Sortland Hotell AS.

Av dokumentasjonen går det fram Sortland Hotell ønsker å bygge 16 nye hotellrom i en ny hotellfløy mellom dagens hotell og boligene i Villaveien. En gammel fløy planlegges revet. Den nye fløyen kommer cirka 15 meter nærmere boligene i Villaveien sammenlignet med dagens hotell.

Forrige artikkelKajakkpadler omkom i ulykke på Unstad i Lofoten
Neste artikkelBilpøbel huket inn av lovens lange arm