For første gang i historien publiseres dette 70 år gamle fotodokumentet fra de aller siste krigsdagene, der hakekors-flagget fortsatt vaier over Melbu. En uke etter at bildet ble tatt kom freden til Norge.

Det er med tillatelse fra Ribe-familien – ved Janne Ribe Øverby og Harald Ribe – at nettavisen 8445melbu.no som aller første medie nå publiserer det unike bildet som er tatt av Halvor Ribe fredsvåren 1945.

For Halvor Ribe selv innebar det en viss risiko da han tok dette bildet i skjul og uten at tyskene oppdaget det, ved å skjule seg i det som antakelig var et loft i et tilbygg til mor til Anne Karin Gamst og tok bildene i retning vest. Man ser klart at bildene er tatt i løynd, og vi forstår med hvilken stor risiko for fotografen og hans familie dette innebar. Huset med tilbygg lå like øst for målet på den gamle forballbanen. Eieren av huset het Hilma Olsen, senere gift Hansen. Alle kalte henne «Hilma ved banen». 

Det 70 år gamle bildet, som aldri tidligere er publisert, viser tyske soldater som så sent som den 1. mai 1945 sverger fortsatt kamp i Norge. På bildet ser vi tyske soldater og offiserer stilt opp i en prosesjon på den gamle grusbanen på Melbu. Situasjonen er at de tyske soldatene kollektivt avlegger ed om å kjempe videre i Norge. Til venstre på bildet svaier hakekors-flaggget fortsatt over Melbu. Bildet er tatt bare en uke før den etterlengtede freden endelig kom til landet den 8. mai 1945. Det originale bildet kan du se nederst i denn saken.

Bildet som Halvor Ribe tok på Melbu den 1. mai 1945 er også ledsaget av følgene historiske tekster som han selv har forfattet:

 • «Det er 1. mai 45 nere på idrettsbanen. De møttes da der nere alle tyskeran på Melbo førr å avlegge denne eden at de sku fortsette krigen i Norge»
 • «Samme dagen hadde de en militærøvelse, Blant anna nere i hagen hos han Gjæver»
2015-05-07-ribe-bilde-ovelse-hage
Samme dag hadde tyskerne øvelse i hagen hos Gjæver, som i dag er Fjellveien 1. I dag bor Irene og Jan Petter Morfjord i huset. I bakgrunnen sees fjæra ved Jon Larsaberget og Gulstadøya. Bildet er noe beskjært. Foto: Halvor Ribe den 1. mai 1945.

Sitatene er hentet fra en tidligere utstilling som Marc Maure har hatt, formidlet til oss via museumskonsulent Laila Johnsen ved Vesterålsmuseet på Melbu, hvor det vises til hendelsene i april- og maidagene 1945:

Slutten av april:

 • Heinrich Himmler forsøker å få Vestmaktene til å gå med på tysk kapitulasjon, men slik at kampene mot Sovjet kan fortsette.
 • Vidkun Quisling forsøker å skape en samlingsregjering og erklære Norge nøytralt.
 • Den tyske øverstkommanderende på Vestlandet, General Le Bourgh, tar initiativet til forhandlinger med Hjemmefronten om kapitulasjon.

5. mai 1945:

 • Vidkun Quisling holder en tale hvor han erklærer seg villig til å ofre noe, men truer med «uoverskuelige vanskeligheter hvis noen ville forsøke å fjerne det riksstyre han står i spissen for»

7. mai 1945:

 • Rikskansler Karl Dønitz meddeler fra Berlin at Tyskland har kapitulert på alle fronter, uten betingelser
 • General Franz Bøhme meddeler fra Lillehammerat de tyske styrker i Norge legger ned våpnene.
 • Hjemmestyrkene mobiliserer over hele landet, og de første fangene settes fri.

8. mai 1945:

 • Reichskommisar Josef Terboven og politigeneral Wilhelm Rediess begår selvmord i bunkeren på Skaugum.
 • Medlemmene i Quislings statspoliti blir arrestert av Hjemmestyrkene.

Fredag 8. mai 2015 er det nøyaktig 70 år siden frigjøringen av Norge

2015-05-07-hake-korsflagget-over-melbu-org
Foto: Halvor Ribe, 1. mai 1945 på idrettsbanen på Melbu. Fotografen tok en viss risiko da han tok dette bildet i skjul og uten at tyskene oppdaget det, ved å skjule seg i en torvsjå hos fru Gamst. Man ser klart at bildene er tatt i løynd, og vi forstår med hvilken stor risiko for fotografen og hans familie dette innebar. Bildet er publisert etter avtale med Ribe-familien, ved Janne Ribe Øverby og Harald Ribe. Og denne visningen er med det originale bildeutsnittet. Bildet kan ikke publiseres videre uten med avtale med Ribe-familien.

 

 

Forrige artikkelMelbo arrangerer årets største konsert
Neste artikkelFotohistorie: 70 år siden freden kom til Melbu