Godt over halvparten av de 350 ansatte i ombord på de ti trålere som tilhører Havfisk ASA er bosatt i Nordland, Troms og Finnmark. Det viser ferske tall fra personalavdelingen til Havfisk ASA.

Ferske tall vi har fått fra HR-direktør Erik Kartevoll i Havfisk ASA viser ta trålerrederiet totalt har om lag 350 ansatte på trålerne. Over halvparten av disse er altså fra Nord-Norge. Det viser seg at de nordnorske tråleransatte utgjør 54 prosent av totalt ansatte på Havfisk-trålerne.

I følge et diagram som Havfisk har utarbeidet kommer så mye som 32 prosent av de tråleransatte i Havfisk fra Nordland fylke, 11 prosent har bosted i Troms fylke og 11 prosent er hjemmehørende i Finnmark fylke. Til sammen utgjør dette altså 54 prosent av de tråleransatte.

Dette bettyr at  Kjell Inge Røkke – som har store eierinteresser i Norway Seafoods og Havfisk – ikke bare satser på stortinvesteringer i landanleggene på Melbu i Vesterålen og Stamsund i Lofoten, men henter altså brorparten av sine nøkkelmedarbeidere til trålerne i Nord-Norge.

Havfisk har 10 trålere som har et mannskap på 15 til 20 på hver tur. Mannskapene går i én til én turnus, noe som betyr at det er et mannskap på 30 til 40 totalt på hver tråler.

Med cirka 350 ansatte betyr det at om lag 112 av mannskapene kommer fra Nordland fylke, mens tilsvarende for Troms og Finnmark til sammen teller et mannskap på 77. For Nordland, Troms og Finnmark blir dette til sammen 189 ansatte med bostedsadresse i Nord-Norge.

Tallene fra Havfisk viser for øvrig at 22 prosent av mannskapet kommer fra Møre og Romsdal, ti prosent av fra Færøyene, mens de øvrige sogner til det øvrige Norge og utlandet.

Forrige artikkelMelbuelva blir aldri helt blyfri
Neste artikkelLOVE LAN i gang på Melbu