I en fagrapport konkluderer eksperter med at en havfarm vest for Melbu vil ha ingen til lav påvirkning for sjøfuglbestanden i Ulvøyværet naturreservat. Rapporten slår samtidig fast at det fortsatt mangler forskning på effekter på sjøfugl fra akvakulturanlegg.

Det er konklusjonen i en rapport fra Asplan-niva; «Miljøkonsekvenser av havfarm for sjøfugl i Ulvøyværet naturreservat, Hadsel kommune, Nordland».

Les mer: Derfor er fuglefolket mot plasseringen av havfarmen

Konklusjonen fra Asplan-niva er basert på at man fortsatt har lite forskning på området.

Ny teknologi

– Etablering av Havfarm vest av Hadseløya er et tiltak for å møte nasjonale mål om produksjon av sjømat. Dette gjennom å utvikle teknologi som gjør det mulig å benytte mer eksponerte områder til havbruk, og samtidig bidra til å løse utfordringen knyttet til lakselus. Havfarmen blir å ligge i et område med 100 – 130 meters havdyp og siden den er ankeret opp i et punkt i baugen vil den sirkle om dette punket og slippe ut næringssalter og organiske partikler i et område minimum 29 ganger så stort som selve arealet av anlegget, heter det i rapproten.

ærfugl strand natur miljø
Foto: Wikimedia Commons

Mangler forskning

Utredningen viser imidlertid at det mangler forskning på effekter på sjøfugl fra akvakulturanlegg. Videre viser utredningen at noen av sjøfuglartene fra Ulvøyvær naturreservat vil bruke området hvor havfarmen er tenkt plassert. Det er uklart om havfarmen vil ha en positiv eller negativ konsekvens for de sjøfuglartene som overlapper med arealbruken. Det kan tenkes at konsekvensen er negativ siden mindre areal blir tilgjengelig, men motsatt kan sjøfugl profitere på at det er mer næring i form av fôrspill og ansamling av villfisk rundt anlegget.

Liten påvirkning

– Siden konsekvenskonstanten ikke kan angi om fortegnet er positivt eller negativt, vil påvirkningskonstanten heller ikke vise positiv eller negativ retning. Fire av 23 vurderte arter kommer i påvirkningskategori «lav» (1-3), mens de resterende 19 artene viser «ingen» -null – påvirkning. Havfarmen vil derfor ha ingen til lav påvirkning på sjøfuglbestanden i Ulvøyvær naturreservat, konkluderer rapporten.

Forrige artikkelSlik blir boligene på Gulstad ved Melbu
Neste artikkelØnsker oppsynsstilling til Møysalen nasjonalpark