Møysalen nasjonalparksyre mener at de bør få opprette en stilling innenfor oppsynet til Statens naturoppsyn (SNO) i Lofoten og Vesterålen.

Styreleder Arild P. Inga i Møysalen nasjonalparkstyre har henvendt seg til Miljødirektoratet når det gjelder prioritering av midler til en SNO-stilling i Vesterålen og Lofoten.

Klima- og Miljødepartementet mener at muligheter for nye stillinger og geografisk plassering av disse vurderes av Miljødirektoratet innenfor deres til enhver tids gjeldende budsjettrammer, og at det derfor for nasjonalparkstyret vil være mest hensiktsmessig å drøfte en SNO-stilling i Vesterålen og Lofoten direkte med Miljødirektoratet.

Ønsker drøftelser

Møysalen nasjonalparkstyre har derfor henvendt seg til Miljødirektoratet for å be om et møte for å drøfte framdrifta mot en SNO-stilling til Vesterålen og Lofoten, primært samlokalisert med nasjonalparkforvalter i Vesterålen.

Lang reise

– Oppsynet i verneområdene som Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet som per i dag foregår via tjenestekjøp fra Statskog Fjelltjenesten. Da det verken er Statskog- eller SNO-kontor i Vesterålen eller Lofoten kommer oppsynet som virker i Møysalen nasjonalparkstyre sitt område fra Statskogkontoret i Narvik. Fjelltjenesten gjør en veldig bra jobb, men har et vidt spekter av oppdrag i tillegg til dette, og reisevegen er betydelig.

Bedre ressursbruk

– Fylkesmannen har sendt sin tilrådning om Lofotodden nasjonalpark til Miljødirektoratet. Regjeringen har signalisert vedtak i løpet av 2017. Kartet over resten av Vesterålen og Lofoten viser et stort antall verneområder fordelt på artsfredningsområder, naturreservater og landskapsvernområder. Med de avstandene vi har i Nordland og med det antallet verneområder det etter hvert har blitt i Vesterålen og Lofoten, mener Møysalen nasjonalparkstyre at en egen SNO-stilling i området hadde forbedret ressursbruken, synligheten til oppsynet og ikke minst oppfølgingen av verneområdene, heter det i styrelederens henvendelse til Miljødirektoratet.

Forrige artikkelHavfarmen får lite å si for fuglelivet i Ulvøyværet naturreservat
Neste artikkelKlager på manglende brøyting i Hadsel