Den politiske organiseringen i Hadsel kommune koster betydelig mer enn landsgjennomsnitt.

Rådmann Ola Morten Teigene har i en omfattende utredning der han selv står som saksbehandler tvilt seg fram til at den politiske organiseringen i Hadsel kommune er lovlig.

I følge en artikkel på vol.no bruker Hadsel kommune 690 kroner per innbygger slik den politiske organiseringen er i dag. Gjennomsnittet for landet utenom Oslo ligger på 397 kroner, altså 293 kroner lavere enn i Hadsel. Saken er satt på det politiske kartet etter at Vesteraalens Avis har stilt spørsmål om kommunen følger kommuneloven eller ei.

–Basert på uttalelser fra Bernt og KS-advokatene vurderer rådmannen at det er grunnlag for å si at kommunens organisering er lovlig, forutsatt at man skal legge kommuneloven §10 til grunn i tolkningen av vedtaket. Dette også med bakgrunn i det premiss Bernt legger i et avtalevalg, et prinsipp kommunestyret valgte å organisere konstitueringen med. Lovligheten vurderes dermed som avklart, skriver rådmannen i sin utredning til kommunens politikere.

Forrige artikkelMelbu-ferga begynner å gå igjen
Neste artikkelForventninger til Forsvaret (kronikk)