Hadsel er blant de fem kommunene i Nordland fylke med minst frafall blant skoleelever i videregående skole.

Det går fram av KS-rapporten «Frafall – tall og tolkning» som har brukt Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, KOSTRA og skoleporten som kilder. Rapporten stiller spørsmålet om det finnes systematiske forskjeller mellom kommunene når det gjelder det til dels store frafallet blant elever som går på videregående skole.

Rapporten

Rapporten viser frafallet blant personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis.

Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt.

Hadsel på femteplass

Og det er i denne statistikken at elever fra Hadsel kommune gjør det svært bra i oversikten for Nordland fylke. Hadsel er blant de fem kommunene som har minst frafall i videregående skole fra 2011 til 2013. Mens jumbokommunene Moskenes, Øksnes og Værøy ligger på 40 til 50 prosent frafall blant sine elever som går på videregående skole i fylket, ligger Hadsel kommune på cirka 25 prosent frafall. Kommunene Nesna, Hamarøy, Narvik og Brønnøy gjør det noe bedre enn Hadsel kommune i denne statistikken.

Når det gjelder oppnåelse av grunnskolepoeng ligger Hadsel kommune midt på treet blant kommunene i Nordland.

Forrige artikkelRune Jensen tilbudt stillingen som rektor
Neste artikkelHadsel kommune satt under helsetilsyn