– Bakteriene som er funnet i Hadsel utgjør ingen fare for folk flest. Det er heller ingen av pasientene som har blitt syke av denne bakterien, de er kun bærere. Så lenge man bruker rett type antibiotika er bakterien heller ikke farlig dersom den på et senere tidspunkt skulle smitte og gjøre noen syke, sier Helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Les også: Hadsel advarer mot for høyt antibiotikaforbruk

Bakterien ble oppdaget gjennom rutinetesting av pasienter i forbindelse med vanlig infeksjonsbehandling. Aktiviteten på institusjonen redusert noe i en kort periode mens man kartla omfanget og innhentet råd om håndtering.

Grunnleggende smittevern
Smittevernlege i Hadsel, Rune Steinum, har vært i kontakt med regional smittevernlege i Tromsø, samt med Folkehelseinstituttet, for å sikre at alt blir håndtert etter helt oppdaterte retningslinjer.

– Tiltakene som gjøres er enkle, men viktige, sier Steinum.

– De består av korrekt og selektiv bruk av antibiotika fra legene sin side, og skjerpet fokus på grunnleggende smittevernsrutiner for resten av de ansatte. Det kommer også en hygienesykepleier fra Bodø som skal hjelpe til med en gjennomgang av rutinene, og holde et oppfriskingskurs for de ansatte.

Økende problem
Alle pasienter og alle pårørende det gjelder har blitt informert. De som har sine nærmeste under kommunal omsorg trenger altså ikke å uro seg for at det kan gjelde dem uten at de har hørt noe.

– For pasientene og de ansatte sin skyld vil vi understreke at disse bakteriene ikke oppstår på grunn av dårlig hygiene ved institusjonen. For høy bruk av antibiotika generelt i befolkningen og ferier til fjerne strøk er viktigere og vanligere grunner til at slike bakterier oppstår og sprer seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Resistente bakterier er et stort og økende helseproblem både globalt og i Norge. Det er under planlegging en holdnings- og informasjonskampanje rundt dette i løpet av året, og funnet av disse bakteriene viser bare hvor relevant problemet er også for oss her i Vesterålen.

Forrige artikkelHadsel lover digitalt innsyn innen få måneder
Neste artikkelHadsel advarer mot for høyt antibiotikaforbruk