Grunneierne på Gulstadøya på Melbu la allerede mandag 8. desember 2014 ut en omfattende annonse for salg av eiendommen.

Det opplyser en av grunneierne på Gulstadøya, Linda Greger, til 8445melbu.no.

I annonsen opplyses det at Gulstadøya Grunneierlag er et privat sameie som ønsker å selge ca 145 mål landareal med tilhørende sjøareal. De omtaler Gulstadøya en av Hadseløyas perler. Det heter videre at Gulstadøya nylig er regulert til bolig og industri, og har store utviklingspotensialer til begge formål. Øya har egen pumpestasjon samt kommunalt anlagt vann og avløp.

I annonsen på finn.no heter det videre at Gulstadøyas vestside grenser mot Melbu havn med innseiling til indre havn og småbåthavnen. Havna har en dybde på opptil 9 m, med muligheter for bygging av dypvannskai i store områder av øya, hvor det er nærdjupt. I tillegg inneholder Gulstadøya et platå kalt Storhaugen hvor det er mulighet for uttak av minst 135.000 kubikk fast masse. På østsiden har øya også kalkhvite badestrender.

Når det gjelder adkomst ligger Gulstadøya strategisk plassert like øst for Melbu sentrum. Gulstadøya har offentlig adkomstvei over en brei asfaltert/steinlagt molo og ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 82, og fergeforbindelsen til Lofoten reisetid til Svolvær på 50 minutter.

Faksimile: finn.no

Forrige artikkelHadsel kommune vil kjøpe Gulstadøya
Neste artikkelGulstadøya er verdt minst 15 mill. kroner