Gulstadelva ved Melbu er et av to vassdrag i Vesterålen hvor det anbefales kartlegging av problemer knyttet til foruresning. Vassdraget er den elva i Hadsel kommune som er mest forurenset av landbruket. 

Dette kommer fram i første utkast av tiltaksanalysen for Vesterålen vannområde. Den ble signert av lederen av styringsgruppen for vannområdet, Sture Pedersen, den 21. Januar 2014. Rapporten er et ledd i arbeidet for å etablere vannforskrift for Vesterålen vannområde, som Vesterålen regionråd er ansvarlig for å utarbeide.

Gulstadelva er den vannforekomsten i Hadsel som er mest påvirket av landbruket. Nedslagsfelt for elva er på 12,7 kvadratkilometer. Av dette arealet er 4,7 kvadratkilometer dyrket mark.

Gulstadelva er registrert som et anadromt vassdrag og har en svak sjøørretbestand. Det betyr at vassdraget har en viss verdi for sjøørretbestanden lokalt.

Det er planlagt bygget nytt silanlegg på Gulstad i 2015. Det er usikkert hvorvidt dette vil løse problemene knyttet til forurensning fra landbruket på Gulstad.

Forrige artikkelFiberringen kostet drøyt 4 millioner
Neste artikkelMinneord fra Hadsel kommune