– art1 –

Industriområdet på Fiskebøl kan bli en gigantisk næringsklynge i forhold til tidligere planer, dersom politikerne sier seg enige i rådmannens forslag om utvidelse av industriområdet på sørsiden av Hadselfjorden.

Rådmannen i Hadsel fikk tidligere i år i oppdrag fra kommunens politikere om områderegulering for et oljevern- og miljøsenter ved Fiskebøl. Nå har rådmannen i Hadsel lagt fram sin innstilling til komiteen for utvikling og formannskapet i Hadsel.

2016-04-07-fiskebol-klynge-olje1
Fiskebølvike før og etter en utvidelse av industriområdet, slik det framstår i rådmannens utredning.

Rådmannen ønsker å utvide industriområdet fra dagens 160 mål inklusive sjøområder til et revidert forslag som omfatter et område på 1053 mål inklusive sjøområder. Det er 6,6 ganger større enn det opprinnelige forslaget.

– I allerede vedtatte forslag til planprogram la man opp til et område på ca. 160 mål. I revidert forslag er dette området utvidet til å omfatte ca. 1053 mål inkl. sjøarealer, heter det i saksframlegget fra rådmannen.

Formålet med reguleringsplanen vil være å følge opp kommuneplanens arealdel, ved å etablere et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl, samt å tilrettelegge for øvrig sjørelatert næringsvirksomhet som passer inn i næringsklyngen.

fiskebøl
Med bygging av et olje- og mijøsenter på Fiskebøl, ser rådmannen i framtida for seg en gigantisk næringsklynge på sørsida av Hadselfjorden.

Bakgrunnen for utvidelsen er at en ønsker å ha en bedre høyde for fremtidige arealbehov behov både i forhold til oljevern- og miljøsenteret, Nordlenses næringsaktivitet, Hadsel havn KF sine behov og sist men ikke minst evt. andre aktører som kan være aktuelle. Utvidelsen vil medføre at man i større grad kan skape samspill og synergier i en fremtidig næringsklynge ved at man har tilstrekkelige arealer for utvikling. En områdereguleringsplan vil koste en del å lage. Dersom vi får basen lagt til Fiskebøl er dette velanvendte penger. Dersom vi ikke får den vil vi muligens få store problemer med å tjene inn beløpet vi har benyttet til reguleringsplanen gjennom etablering av andre tiltak. De store utgiftene til reguleringen begynner først å løpe når vi antar et firma til å forestå reguleringsarbeidet.

– art3 –
Forrige artikkelEtterlyser hurtigere utredning av Hadselfjordtunellen
Neste artikkelFår grave videre i masseuttaket i Bergvika